Aktuelno Društvo Novi Pazar Srbija

“Tehnička greška” Filijale Poreske uprave u Novom Pazaru

Poreska uprava preporučila je danas svim poreskim obveznicima kojima je Filijala u Novom Pazaru naplatila potvdu, za povraćaj PDV-a, u iznosu od 1.830,00 dinara da mogu tražiti povraćaj novca jer je propisano da visina te takse iznosi 620,00 dinara.

Ne postoje razlike u visini novčanih iznosa taksi u zavisnosti od grada/opština u Republici Srbiji za potvrde i uvjerenja koja izdaje Poreska uprava Ministarstva finansija Republike Srbije, već se primenjuju „Iznosi iz tarife Republičkih administrativnih taksi“, potvrđeno je danas za SNews iz Biroa za informisanje Poreske uprave Mnistarstva finansija Republike Srbije.

Podsjećamo da je SNews je 7. maja ove godine objavio dostavljena tri faksimila potvrde-uvjerenja izdate poreskim obveznicima, u Novom Pazaru, Novom Beogradu i Somboru, radi podnošenja zahtjeva za povraćaj PDV-a iz inostranstva. Na izdatim dokumentima iste namjene u Novom Pazaru srbijanska Poreska uprava je poreskom obvezniku naplatila dva puta više, 1.830 dinara, a SNews je Poreskoj upravi uputio zahtjev za izjavu i odgovor na pitanja, između ostalih, ako zvanično razlika postoji, na osnovu kojih zakonskih propisa i zašto ne važe isti iznosi za čitavu teritoriju Republike Srbije?

“U slučaju na koji ste nam ukazali (filijala Novi Pazar) tehničkom greškom naplaćena je Republička administrativna taksa u iznosu od 1.830,00 dinara, po tarifnom broju 1. i 12. Zakona o republičkim administrativnim taksama (odnosi se na uverenja o važenju propisa koje se izdaje radi upotrebe u inostranstvu, a koje izdaje Ministarstvo pravde) umesto u iznosu od 620,00 dinara po tarifnom broju 1. i 11. istog Zakona”, navedeno je u zvaničnom odgovoru Poreske uprave.

Pojašnava se da je u ostalim slučajevima (filijale Novi Beograd i Sombor) naplaćena administrativna taksa u propisanim iznosima koji su bili na snazi u trenutku izdavanja uverenja (2017. godine je iznos takse bio 600,00 a 2019. godine 620,00 dinara, u skladu sa iznosima iz tarife Republičkih administrativnih taksi).

– Za pet godina dvije prijave na eventualnu zloupotrebu službenog položaja poreskih službenika

Odgovarajući na pitanja SNews-a, da li je u posljednjih pet godina bilo pritužbi građana na rad Poreske uprave Filijale u Novom Pazaru, zbog dikriminacionog odnosa, zloupotrebe službenog položaja, nesavjesnog rada, korupcije i slično, od strane državnih službenika, iz Poreske uprave je navedeno da je u pomenutom periodu, Odeljenje za unutrašnju kontrolu Poreske uprave Republike Srbije primilo je dvije pritužbe građana iz Novog Pazara koje se odnose na eventualnu zloupotrebu službenog položaja poreskih službenika.

“Nakon sprovedenog upravnog nadzora, navodi podnosioca jedne pritužbe nisu potvrđeni, dok je druga pritužba/prijava prosleđena Ministrastvu unutrašnjih poslova, uprava Novi Pazar na dalju nadležnost”, stoji u odgovoru Biroa za informisanje Poreske uprave Mnistarstva finansija Republike Srbije. .

Povezane vijesti