Aktuelno Sandžak

Tribina u BNV: Proslaviti 13. juli kao Dan međunarodnog priznanja Sandžaka

Na tribini povodom 141. godišnjice od Berlinskog kongresa koja je sinoć održana u Bošnjačkom nacionalnom vijeću je rečeno da odlukama Berlinskog sporazuma “Novopazarski sandžak vidimo kao poseban ‘corpus separatum’, posebnu regiju koja ne pripada ni vilajetu Bosna, niti Knjaževini Crnoj Gori, niti Knjaževini Srbiji, pripada Osmanlijama i politički-upravno se stavlja pod upravu vilajeta Kosovo, ostaje vojno-policijski pod upravo Austro-Ugarske, odnosno u sastavu okupacione zone Austro-Ugarske, jer na osnovu člana 25. Berlinskog ugovora Austtro-Ugarska uzima sebi za pravo da uspastavı vojnu i policijsku upravu teritorije koja se zove Novopazarski sandžak”.

Govoreći o političko-pravnim implikacijama Berlinskog kongresa Dr. Rizvan Halilović je ukazao da tadašnje zemlje učesnice kongresa, tada najveća međunarodna sila, kao što bi to danas učinilo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija, su na Berlinskom kongresu odredile granice Novopazarskog sandžaka i kome pripada, kao jedna regija i cjelina.

“Srbija i Crna Gora su okupatori Sandžaka i mi to na osnovu međunarodnog prava moramo tako nazvati. Berlinski kongres je deifinisao Vilajet Bosnu, Knjaževinu Srbiju sa proširenjem, Knjaževinu Crnu Goru koja je dobila Bar, Kotor i Nikšić, Vilajet Kosovo, Rumuniju, Knjaževinu Bugarsku i Novopazarski sandžak, odnosno Sandžak. Bez postavljanja bilo kakvih ultimatuma bilo kome nama kao Sandžaklijama kažem da s ponosom možemo proslaviti 13. jul kao Dan međunarodnog priznanja Sandžaka 1878. godine, odlukama Berlinskog kongresa”, poručio je Halilović koji je i predsjednik Udruženje Bosansk-turskog prijateljstva “Bosfor” iz Sarajeva.

Predsjednik Društva historičara Sandžaka i zvaničnik Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) Esad Rahić je ističući historijski značaj i današnje konsekvence Berlinskog sporazuma da je prije i poslije njegovog održavanja među veliki silama bilo tajnih pregovora i dogovora o sudbini naroda Balkana, posebno Bošnjaka koji nisu bili u poziciji da sami o sebi odlučuju.

O poziciji albanskog naroda, Prizrenskoj ligi i posljedicama Berlinskog kongresa na muslimansko stanovništvo govorili su Dr. Isamedin Azizi i Dr. Zekerija Ibrahimi iz Skoplja.

Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić je istakla da historiju treba da znamo i proučavamo kako bi mogli da planiramo budućnost.

“Da bi imali sigurnu budućnost moramo naučiti sve lekcije iz prošlosti. Tema Berlinski kongres je za nas dragocjena i važna, imaćemo još ovakvih tribina i debata kako bi bolje razumjeli historiju Sandžaka i Bošnjaka i na taj način donositi mudrije odluke za budućnost”, poručila je predsjednica BNV-a.

Cilj tribine je bio da se ukaže na 141 godinu trajanja Sandžaka kao međunarodno definisane teritorije i njegovog opstojanja do danas, najavljeno je iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Ukazano je da je na Berlinskom kongresu, održanom 1878. godine, Sandžak definisan kao posebna teritorijalna cjelina, „Corpus separatum“ sa jasno utvrđenim granicama, pod međunarodnim protektoratom.

Na tribini je zaključeno da se u cilju upoznavanaj šire javnosti naučni radovi na temu Berlinskog kongresa i Novopazarskog sandžaka saberu u jednu publikaciju.

Povezane vijesti