Aktuelno Bosna i Hercegovina Politika Sandžak

U Sarajevu predstavljena Platforma za rješavanje statusa Sandžaka

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Sandžaka Sulejman Ugljanin izjavio je u nedjelju, pred redovnu sesiju Kruga 99 u Sarajevu, da je definisanje Sandžaka kao zasebnog teritorijalno –političkog entiteta, sa zakonodavnom, izvršnom i sudskom vlašću, jedino je rješenje koje garantuje biološki opstanak i političku egzistenciju bošnjačkog naroda na prostoru Sandžaka.

“Specijalni status za Sandžak, kao teritorijalno političke zajednice ravnopravnih građana i naroda u kome su Albanci, Bošnjaci, Crnogorci i Srbi konstitutivni narodi, ključ je za rješenje političkih i teritorijalnih sporova susjednih država i naroda na Balkanu i treba biti nukleus regionalne stabilnosti i saradnje”, istakao je Ugljanin i podvukao da je Platforma za rješavanje statusa bošnjačkog naroda i statusa historijske regije Sandžak u okviru reforme političkog sistema u procesu evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana doprinos SDA Sandžaka uspostavljanju pravednog i trajnog mira na Balkanu.

Autonomija Sandžaka – šta je to i zašto? Uvodničar: Dr. Sulejman Ugljanin, predsjednik SDA Sandžaka

Gepostet von KRUG 99 Sarajevo am Sonntag, 3. November 2019

Prema riječima Ugljanina SDA Sandžaka ovu politiku zastupa polazeći od stava Badinterove komisije, na Mirovnoj konferenciji o Bivšoj Jugoslaviji u Hagu, o priznavanju AVNOJ- evskih granica za međunarodne granice država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije i uspostavljanju specijalnog statusa za dijelove jugoslovenskih naroda koji ostaju izvan granica matičnih – nacionalnih država.

“U skladu sa tim slijedeći tu politiku mira, razumjevanja za trajno rješenje jugoslovenske krize koje predložila Badinterova komisija, građani Sandžaka su životno zainteresovani za suvjerenu Bosnu i Hercegovinu koja bi u drugom stepenu putem bilateralnih odnosa definisala status Bošnjaka i status svih naroda koji žive Sandžaku.U tom smislu Sandžak kao takva zajednica ravnopravnih građana i naroda nudi jedan model za rješavanje svih teritorijalnih i političkih sporova između država i naroda na Balkanu”, rekao je lider SDA Sandžaka.

On je dodao da ovo o čemu govori ima utemjeljenje u rezultatima referenduma građana Sandžaka koji je održan 25,26 i 27. oktobra 1991. godine, nekoliko dana prije nego što je Badinterova komisija 4. novembra objavila ovaj svoj stav o trajnom rješenju jugoslovenske krize.

Ugljanin je iznio stav da je osjećanje građana Sandžaka, posebno Bošnjaka, koji Bosnu doživljavaju kao svoju nacionalnu državu, ima utemeljenje u historjskim, pravnim i političkim činjenicama.

“Iz tih razloga ovu Platformu predstavljamo široj bosanskoj javnosti”, poručio je on.

SDA Sandžaka sačinila je prijedlog za rješavanje statusa Sandžaka u okviru reforme političkog sistema Republike Srbije.

Povezane vijesti