Aktuelno Ekonomija Sandžak Srbija

U Srbiji prosječna plata u maju 2019. bila 470, a u Sandžaku 370 eura

U šest sandžačkih opština srbijanskog dijela Sandžaka prosječna neto zarada u maju ove godine bila je 43.673 dinara ili 370 eura, za 100 eura manje od prosječne plate u Srbiji.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku prosejčna zarada (bruto) obračunata za maj 2019. godine iznosila je 76 511 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 55 380 dinara (469,3 eura).

zr10_tab-4_prosecne-zarade-po-opstinama

Kada se uporede zvanični podaci po opštinama zaključuje se da su najveće plate u Sandžaku u maju ove godine bile u Priboju (45.146 dinara) i Novoj Varoši (45.129 dinara), a najmanje u Novom Pazaru (41.835) i Prijepolju (41.964 dinara). Zaposleni u Tutinu su prosječno primili neto zaradu u iznosu od 43.163, a u Sjenici 44.800 dinara.

U saopštenju Republičkog zavoda za statistiku se konstatuje da je rast bruto zarada u periodu januar–maj 2019. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 9,7 procenta nominalno, odnosno 7 posto realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 9,9 procenata nominalno i za 7,2 procentarealno.

U poređenju sa istim mjesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za maj 2019. godine nominalno je veća za 9,8 posto, a realno za 7,4 procenta, dok je prosječna neto zarada nominalno veća za 9,9 posto, odnosno za 7,5 posto realno.

Medijalna neto zarada za maj 2019. godine iznosila je 42 319 dinara, što znači da je 50 posto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Zarade u javnom sektoru Srbije u maju 2019. godine bile su veće od prosjeka i iznosile su, bez poreza i doprinosa, 61.449 dinara (520 eura).

Za ovaj period u Srbiji su najveće zarade bile u oblasti vazdušnog saobraćaja gdje je prosječna zarada iznosila 175.610 dinara (1.497 eura), zatim u ekspoataciji sirove nafte i prirodnog gasa (143.815 dinara), IT sektoru – računarsko programiranje i konsultatske djelatnosti (124.771 dinara), finansijskim usluga (115.691 dinara), proizvodnji osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata (112.618 dinara), snabdjevanju električnom energijom (93.866 dinara)

Najniže zarade registrovane su u djelatnosti posluživanja hrane i pića gdje je prosjek zarade 31.927 dinara ili 270 eura. Niže od prosjeka su bile i zarade u većini poslova iz oblasti trgovine na malo i veliko, poljoprivredi, administrativnih i uslužnih usluga.

Prosječne zarade zaposlenih najveće su Beogradskom regionu 68.104 dinara, a najmanje na jugu i zapadu Srbije. Najniža prosječna zarada u Srbiji u maju 2019. godine registrovana je u Svrljigu, opštini sjeveroistočno od Niša, i iznosila je 35.834 dinara ili 304 eura.

Povezane vijesti