Ukrajina 2022: Poligon za testiranje novog i starog oružja

Velike sile ponovno lome koplja preko leđa neutralnih država i naroda, koji su prinuđeni da vode tuđe bitke. Svijet je podijeljen u podršci jednoj ili drugoj strani, tako da je teško pronaći objektivnu analizu uzroka, toka i eventualnog ishoda ovog rata.