Vazduh u Novom Pazaru, zvanično, zagađen

“Mimo grejne sezone, kvalitet vazduha je zadovoljavajući. Na kvalitet vazduha utiče nedovoljno sagorevanje čvrstih goriva, odnosno čestice PM 2,5 i PM 10 čestice koje se akumuliraju u meteorološkim uslovima bez vjetra i padavina, u toku grejne sezone. Grad će u narednoj godini postaviti još dvije mjerne stanice u različitim dijelovima grada , upravo sa željom da pratimo rezultate mjerenja“, rekao je Milanović u obraćanju medijima.