Zagovaračka inicijativa “Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara” izdala preporuke lokalnoj samoupravi i institucijama

“Neophodno je da lokalna samouprava, u saradnji sa relevantnim institucijama, organizacijama civilnog društva i medijima, izradi edukativni paket znanja, procedura i drugih informacija koje se suprotstavljaju dezinformacijama, lažima i drugim vidovima zloupotreba društvenih mreža i tradicionalnih medija koje ugrožavaju javno zdravlje svih građana, a posebno socio-ranjivih grupa. U slučaju pojave verbalnog i praktičnog djelovanja medicinskog osoblja koje šteti javnom zdravlju građana, neophodno je da zdravstvene ustanove hitno reaguju primjenom svih raspoloživih mjera na sprečavanju i suzbijanju takvog delovanja”, ističe se u preporukama.