Aktuelno

Zašto Snews?

Na području regije Sandžak ne postoji zvanično registrovani portal – medij koji ponuđenim informativnim i drugim sadržajima uliva povjerenje šire čitalačke publike, sa vijestima koje zadovoljavaju standarde profesionalnog izvještavanje i novinarske etike.

Većina postojećih portala sa prefiksom “Sandžak” je vezana za političke partije i interesne grupe gdje se, uglavnom objavljuju preuzeti i “dosoljeni” sadržaji sa drugih, nacionalnih i stranih medija. Široj javnosti, jer to ne stoji ni u impresumu, nije poznato koja pravna ili fizička lica stoje iza tih “medija”. Većina tih portala je podložna tabloidizaciji i lokalnom senzacionalizmu, a u većini slučajeva s ciljem da optuži “drugu stranu”. Kao primjer toj tvrdnji služi i primjer jedne stranice koja vrlo često u svojim naslovima koristi riječ “haos”.

Stvaranje javnog mnjenja i povjerljivog izvora informisanja, iz svih društvenih oblasti na području regije Sandžak i šire, a u cilju opšteg društvenig razvoja usmjerenog ka demokratizaciji društva i evrointegracijama Srbije, je zadatak koji je sebi postavila ekipa snews-a.

Snews stranica će sadržaje emitirati na BHS (bosanski-srpski-hrvatski) jezicima, a nakon određenog perioda planirana je verzija na engleskom i turskom.

Pored objavljivanja informacija od javnog značaja (državnih organa, NVO, javnih skupova…) , kao i preuzetih medijskih sadržaja sa novinskih agencija, snews će u svom prioritetu imati kulturne i sadržaje koji se tiču mlade populacije.
Posebno mjesto bi, zbog važnosti EU integracija zemalja Jugoistočne Evrope, bi bilo izdvojeno za projekte koje u Sandžaku podržava EU i njene zemlje članice.

Snews će se posebno posvetiti informisanju o ekonomskoj saradnji, ulaganjima i razvoju privrede i protoku roba i saobraćaja s Turskom.

Opći cilj portala snews je da svim korisncima interneta ponudi nešto novo i kreativno. Kvalitetnim i tačnim medijskim sadržajima otvoriće ambicije za stvaranje povoljne klime u regiji Sandžak, usmjerene ka miru, razvoju ekonomije, kulture i sloboda ljudi, te na taj način postaviti standarde prema drugima koji izvještavaju o regiji Sandžak.

Prezentacija uspjehe mladih u nauci, sportu, kulturi, te praćenje rada NVO sektora, posebno podržane projekte od strane EU, su naši specifični ciljevi.

Odazivati se na pozive, pritužbe i prijave građana u vezi problema sa radom državnih organa, transparentnosti rada javne uprave i lokalne samouprave će biti princip snews-a. “Javi vijest” će biti naša prva kategorija koja će u suštini građanima dati ulogu reportera i izvještača.

Takođe i, zauzeti kritički stav o negativnim pojavama u društvu poput svih oblika ekstremizma i terorizma, ekstremnog nacionalizma, kriminala, korupcije, nemorala.

Izvještavanje o radu pravosuđa, kao i praćenje sudskih procesa, usmjereno ka demokratizaciji društva, će biti poseban projekat našeg portala.

Očekujemo vaše prijedloge, sugestije i kritike. Vidimo se uskoro.

Povezane vijesti