Aktuelno Društvo Priboj Sandžak

Zločin u Kukurovićima 27 godina bez kazne

Danas, 18. februara 2020. godine navršava se 27 godina od napada Vojske Jugoslavije (VJ) na sandžačko selo Kukurovići. U tom napadu selo je spaljeno, a troje mještana bošnjačke nacionalnosti je ubijeno.

Za ovaj zločin nad civilima, građanima Srbije, niko nije odgovarao, a država Srbija žrtvama nije pružila odgovarajuće priznanje i obeštećenje.

Predsjednik Odbora za zaštitu ljudskih prava i humanitarnu djelatnost Priboj i novinar Džemail Halilagić ukazao je da 27 godina od ovog zločina odgovornih nema, ali i da više organizacije za ljudska prava ne govore i podsjećaju na ovaj zločin.

“U Sandžaku svaki građanin zna da je Užički korpus Vojske Jugoslavije, bombardovao svoju teritoriju, ubio troje Bošnjaka i spalio selo. Selo Kukurovići se nalazi uz samu granicu sa Bosnom, ali za srpsku politiku u njemu je živjelo stanovništvo, koje je trebalo ukloniti. Ovaj školski primjer genocida velikosrba nad Bošnjacima, ni do danas nije procesuiran, što na najupečatljiviji način svjedoči o stvarnom odnosu države Srbije prema bošnjačkom stanovništvu Sandžaka”, rekao je Halilagić.

U svojoj knjizi “Sandžak bez Bošnjaka – velikosrpski zločinački plan” Halilagić je detaljno opisao i dokumantovao ovaj zločin

On je ovim povodom podsjetio da je Viši sud u Beogradu državu Srbiju proglasio odgovornom, ali Apelacioni sud “ne zna”, koja je jedinica bombardovala selo.

Za ovaj zločin u Kukurovićima pred domaćim i stranim sudovima do danas niko nije odgovarao, a tokom 1992. i 1993. godine iz svih sela općina Priboj i Pljevlja, uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom, bošnjačko stanovništvo je iseljeno. U selu Bukovici, susjednoj opštini Pljevlja,‘92. i ‘93. godine osam osoba bošnjačke nacionalnosti je ubijeno, nekoliko desetina kuća je zapaljeno i opljačkano, a nekoliko stotina Bošnjaka protjerano iz domova.

Selo Kukurovići nalazi se na teritoriji Srbije u opštini Priboj, uz samu tromeđu Srbije, Bosne i Hercegovine (BiH) i Crne Gore, a do početka 1993. godine bilo je u potpunosti naseljeno bošnjačkim stanovništvom. Iako se u datom periodu vodio oružani sukob na teritoriji BiH, na području oko Kukurovića nije bilo ratnih dejstava, niti su se u selu nalazile bilo kakve oružane formacije. Ipak, krajem 1992. godine položaje na uzvišenjima oko sela zauzeli su pripadnici Užičkog korpusa VJ. Usledile su kontinuirane pretnje i maltretiranje, usmereni prema nesrpskim stanovnicima sela, što je mnoge nateralo da napuste svoje kuće. Progon stanovništva kulminirao je 18. februara, kada je izveden minobacački i pešadijski napad na selo. Kuće su zapaljene i razrušene, a u napadu je ubijeno troje ljudi: Fatima Sarač, Uzeir Bulutović i Mušan Husović.

Prema izjavama svjedoa, kako je ranio prenio Fond za humanitarno pravo, osim pripadnika VJ nije bilo drugih oružanih grupa koje bi bile u stanju izvršiti ovaj zločin, ni nakon 27 godina od događaja nije identifikovan nijedan osumnjičeni, a 14 godina od podnošenja krivične prijave FHP-a predmet se još uvijek nalazi u fazi istrage.

Povezane vijesti