Home O nama

O nama

Informativni internet portal “snews.rs” je prvi zvanično registrovani internet medij fokusiran na regiju Sandžak.

SNews objektivno i pravovremeno informiše domaću i stranu javnost o relevantnim društvenim, političkim, ekonomskim i sportskim događajima iz regije Sandžak, cijele Srbije, Crne Gore i zemalja regiona, ali i servisira informacije sa svih meridijana.

U SNewsu-u je angažovana ekipa renomiranih novinara iz nekoliko zemalja, sa ciljem da doprinese stvaranju potpunije i informativnije slike u regiji.

Više od devedeset posto sadržaja na snews.rs su autentični, “naš proizvod”, bez preuzimanja i prepisivanja od drugih, zato smo veoma brzo postali prepoznatljiv medijski brend.

Stvaranje javnog mnjenja i povjerljivog izvora informisanja, iz svih društvenih oblasti na području regije Sandžak i šire, a u cilju opšteg društvenig razvoja usmjerenog ka demokratizaciji društva i evrointegracijama Srbije, je zadatak koji je sebi postavila ekipa SNews-a.

Opći cilj portala “snews.rs” je da svim korisncima interneta ponudi nešto novo i kreativno. Kvalitetnim i tačnim medijskim sadržajima otvori ambicije za stvaranje povoljne klime u regiji Sandžak, usmjerene ka miru, razvoju ekonomije, kulture i sloboda ljudi, te na taj način postaviti standarde prema drugima koji izvještavaju o regiji Sandžak.

Prezentacija uspjeha mladih u nauci, sportu, kulturi, te praćenje rada NVO sektora, posebno podržani projekti od strane EU, su naši specifični ciljevi.

Odazivati se na pozive, pritužbe i prijave građana u vezi problema sa radom državnih organa, transparentnosti rada javne uprave i lokalne samouprave će biti princip snews-a. “Javi vijest” će biti naša prva kategorija koja će u suštini građanima dati ulogu reportera i izvještača.

%d bloggers like this: