Aktuelno Društvo Novi Pazar

SNews otkriva: Javna pljačka u Novom Pazaru, Parking servis neovlašćeno naplaćivao parkiranje

Javno komunalno preduzeće “Parking servis Novi Pazar” je, prema izvršnoj sudskoj presudi, neovlašćeno naplaćivalo usluge parkiranja. Istom presudom je potvrđeno da je ovo preduzeće Javnom izvršitelju Milu Durutoviću poslalo prijedlog za izvršenje-prinudnu naplatu doplatne karte izdate za već plaćeno partkiranje putem SMS-a. Slučaj je prijavljen Agenciji za sprečavanje korupcije, a građanske organizacije u Novom Pazaru najavljuju podnošenje krivične prijave Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu.

Također će, prema saznanjima SNews-a, biti pokrenuta inicijativa da JKP „Parking servis Novi Pazar“ vrati novac svakom građaninu za svako neovlašćeno naplaćeno parkiranje i troškove nastale usljed podnošenja prijedloga sudskom izvršitenju i donošenja rješenja o izvršenju.

Izvršnom presudom Višeg suda u Novom Pazaru Gž. br. 685/22 od 25.08.2022. godine je zaključeno da JKP “Parking servis Novi Pazar” na dva mjesta (“Stara lučna zgrada” i “Ekonomska”) tokom 2016. godine nije imao ovlašćenja Odlukom Skupštine grada ili drugim aktom da vrši naplatu parkiranja.

“Naime, ‘Ulica Šabana Koče – Stara lučna zgrada’ i parkiralište ‘Ekonomska’ za koje je prema izvodu iz poslovnih knjiga br. 286272 tužilac tuženog zaduživao po osnovu doplatne karte za korišćenje parking usliga, za datume 18.03.2016., 01.06.2016. i 28.10.2016. godine nisu mjesta u kojima je tužilac u navedenom periodu imao ovlašćenja vršiti naplatu parkiranja, jer prema spisima predmeta, odnosno odlukom Gradskog vijeća Grada Novog Pazara koje se odnose na sporni period i to rješenje Odjeljenja za stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine, Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove lokalne samouprave Grada Novog Pazara, br. 344-837/11 od 10.10. 2011. godine, br. 344-71/11 od 10.11. 2011. godine, Zaključak Gradskog vijeća grada Novog Pazara br. 38-2/16 od 21.07.2016. godine, br. 06-2015/16 od 19.10.2016. godine (odluke u kojima su određene ulice u kojima će se vršiti naplata parkiranja), u navedenim odlukama nisu naprijed citirane ulice, navedene kao ulice u kojima tužilac ima ovlašćenje vršiti naplatu parkiranja”, stoji, između ostalog, u obrazloženju presude koju potpisuje predsjednik sudskog vijeća Višeg suda u Novom Pazaru, sudija Zuhra Spahić.

Parking iza Stare lučne zgrade u Novom Pazaru

Vijeće Višeg suda je u presudi kojom je u jednom dijelu preinačena prvostepena presuda Osnovnog suda u Novom Pazaru, donešenu od strane sudije Predraga Živkovića, zaključilo da JKP “Parking servis Novi Pazar” nije bio ovlašćen da zahtjeva isplatu cijene pakiranja.

“…vijeće Višeg suda zaključuje da povjerilac u obaveznom odnosu, konkretno tužilac, nije bio ovlašćen da od dužnika, tuženog, zahtjeva ispunjenje obaveze, odnosno isplatu cijene, za uslugu parkiranja vozila u ulicama, za koje tužilac nije imao ovlašćenje Odlukom Skupštine grada Novog Pazara ili drugim aktom. Iz navedenih razloga vijeće ovog suda je umanjio dosuđeni iznos za tri doplatne karte, za datume 18.03.2016. godine, 01.06.2016. godine i 28.10.2016. godine, odnosno za iznos od 3.150,00 dinara”, piše u presudi.

U odgovoru na zahtjev za pristup informacijama od javnog značaja, koji je iz JKP “Parking servis Novi Pazara”, nakon duže od mjesec dana, dostavljen našoj redakciji, između ostalog, negirani su zaključci iz izvršne sudske presude i nisu predočeni podaci koji se odnose na ukupna novčana sredstva koja su u određenom vremenskom periodu tokom 2016. godine neovlašćeno naplaćena od građana.

Za svako pomenuto parkiralište postoje radnici koji naplaćuju parkiranje i registruju parkirana vozila i uplate parkiranja pristigle SMS-om. U Odgovoru ovog komunalnog preduzeća se to ne spominje, već kao izgovor da se navede podatak koliko je ukupno parking sati naplaćeno navodi da “kada se uplata izvrši na 8631 i 8632 to važi za cijelu zonu u koju spade više ulica, a ne za pojedinačnu ulicu”.

Prilikom SMS plaćanja parkiranja uslov je da se navede registarski broj tablica vozila, što JKP “Parking servis Novi Pazar”, u konkretnom slučaju ne spominje, a prilikom izdavanje doplatne karte, odnosno prijedloga za izvršenje sudskom izvršitelju, ima ovlašćenja da preuzima i koristi lične podatke vlasnika, odnosno lica na koje je parkirano vozilo registrovano.

S obzirom na tu činjenicu, JKP “Parking servis Novi Pazar”, kako očekuju građanske organizacije, imaće podatke kako bi, ispravivši grešku, povratio novac svakom građaninu – vlasniku vozila za neovlašeno naplaćeni svaki sat parkiranja.

Zbog negiranja izvršne sudske presude, odnosno nedobijanja traženih informacija od organa vlasti, u konkretnom slučaju od JKP “Parking servis Novi Pazar”, SNews će u zakonskom roku uložiti žalbu Povreneiku za informcije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti.

– Šutnja o neovlašćenom naplaćivanju parkiranja

Osnivač JKP “Parkin servis Novi Pazar” je Grad Novi Pazar.

SNews je Gradskoj upravi Grada Novog Pazara i Kabinetu gradonačelnika prošle sedmice uputio poziv da iznesu stav u vezi ovog slučaja, odnosne izvršne presude Višeg suda u Novom Pazaru i odgovore na pitanja:

  • Da li je Gradska uprava, gradonačelnik, Gradsko vijeće i Skupština Grada Novog Pazara do danas upoznata sa ovom presudom i zaključkom da JKP “Parking servis Novi Pazar” nije imao ovlašćenja da u datom periodu i navedenim mjestima vrši naplatu parkiranja?
  • Šta će Gradska uprava Novog Pazara preduzeti (ili je već preduzela) u konkretnoom slučaju po pitanju povratka novčanih sredstava građanima kojima je u tom periodu neovlašćeno naplaćena usluga parkiranja?
  • Da li će biti pokrenuti pravni postupak protiv odgovornih lica koja su neovlašćeno naplaćivala usluge građanima u konkretnom slučaju?

Do danas nije stigao nikakav odgovor.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: