Aktuelno Društvo Novi Pazar

Grad Novi Pazar raspisao konkurs za medijske projekte, sadržaji za potrebe građana Novog Pazara, Sandžaka i dijaspore

Grad Novi Pazar raspisao je 14. januara Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada u 2022. godini.

Odlukom gradskog vijeća iz budžeta je izdvojeno 48 miliona dinara za projekte proizvodnje medijskih sadržaja namjenjenih za televiziju, radio, internet portale i šatmapane medije.

Najmanje sredstava po projektu koji se može odobriti je 200 hiljada dinara, a najveći 45 miliiona dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju izdavači medija upisani u Registar medija kod APR-a, kao i pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvonjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizova putem medija koji je upisan u Registar medija.

Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Podizanje kvaliteta informisanosti osoba sa invaliditetom i priadnika drugih manjinskih i marginalizovanih grupa, zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, unapređivanje pravne i socijalne države, slobodni razvoj ličnosti i zaštite djece i razvoj kuturnog i umjetničkog stvaralaštva, razvoj obrazovanja, između ostalih medijskih sadržaja su predmet konkursa, koji, kako se navodi, zadovoljavaju potrebe građana Novog Pazara, Sandžaka i dijaspore.

Kako se zaključuje informacije i sadržaji treba da se odnose iz svih oblasti života bez diskriminacije i uz promociju međsobne tolerancije.

Konkursom je, po prvi put od kada se raspisuje, precizirano 15 oblasti, prioritetnih tema.

Ocjenu projekata vriće Komisija satsaljena od tri ili pet članova, medisjkih stučnjaka i profesionalaca koji ne obavljaju javnu funkciju ili nisu u sukobu interesa. Članove imenuje Gradonačelnik, a, na prijedlog strukovnih udruženja.

Konkurs za dostavljanje prijava je raspisn do 31. januara.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: