Aktuelno Društvo Ekonomija Globus Regija

Najskuplji život u Švajcarskoj, a najjeftiniji u Rumuniji

Cijene robe široke potrošnje i usluga u državama članicama Evropske unije u 2020. godini, prema podacima Eurostata, dosta su se razlikovale.

Najskuplji život je u Švajcarskoj, a od zemalja Evropske unije to je Danska, koja je imala najviši nivo cijena, čak 141 posto iznad proseka EU. Slijede je Irska i Luksemburg sa 136 posto, te Finska sa 126 posto.

Najniži nivo cijena zabilježen je u Rumuniji – 55 posto prosjeka EU, u Bugarskoj 56 posto, te u Poljskoj 58 posto. Bosna i Hercegovina je prema cijenama roba široke potrošnje i usluga na nivou zemalja Jugoistočne Evrope.

Duhan i jaka alkoholna pića zauzeli su drugo mjesto po razlici u nivou cijena, s najnižim nivoom zabilježenim u Bugarskoj od 61 posto, Mađarskoj od 69 posto i Poljskoj od 70 posto, a najviše u Irskoj od 187 posto proseka EU.

Dalje slede Finska sa 158 posto, Švedska 136 i Francuska 133 posto. Ovako velika razlika u cijenama uglavnom je posljedica razlika u oporezivanju ovih proizvoda među državama članicama.

Izvor:Kamatica

Povezane vijesti

%d bloggers like this: