Aktuelno Društvo Ekonomija Srbija

NALED: U više od 90 posto nabavki cijena i dalje važnija od kvaliteta

Za izradu softvera, pribavljanje konsultantskih ili arhitektonskih usluga, izbor ponuđača prema najnižoj cijeni nije najbolje rešenje i ne može biti presudni kriterijum, a ipak u prethodnom periodu naručioci su gledali samo cijenu u čak 93 posto ovih javnih nabavki, saopštila je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), na radionici sa medijima o važnosti veće primjene kriterijuma kvaliteta odnosno izboru ekonomski najpovoljnije ponude.

Prema mišljenju NALED-a, potrebno je da naručioci pri planiranju nabavke istraže tržište radi boljeg sastavljanja tehničkih specifikacija, preciznije navode predmet nabavke i pažljivo odaberu dodatne uslove za učešće, kako bi podstakli konkurenciju, umjesto da je ograniče. Iako je za kriterijume kvaliteta čulo 87 posto naručilaca, koristi ih tek trećina što ukazuje na potrebu za obukama kako bi ih dosljedno i uspješno primjenjivali.

“Od početka primjene novog Zakona o javnim nabavkama povećala se konkurencija i na primjeru nabavki arhitektonskih usluga vidimo da je udio postupaka sa jednom ili dvije ponude smanjen sa 83 na 69 procenata, ali je to i dalje visok procenat i cijena i dalje ostaje glavni kriterijum za dodelu ugovora u čak 95 posto slučajeva. Sa više ponuda imamo veću konkurenciju, a sa više kriterijuma bolji kvalitet jer najniža cena često može dovesti do dodatnih troškova”, rekao je Nikola Komšić, koordinator za regulatornu reformu u NALED-u.

U analizi više stotina nabavki, posebno kod programerskih usluga uočena je velika upotreba pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva, kriterijumi su ograničavali konkurenciju i neretko nisu odgovarali specifikaciji. Indikativno je i da su u dvije trećine analiziranih postupaka, procjenjena i ugovorena vrijednost bile identične. Prosječan broj ponuda u ovim nabavkama bio je 1,12 dok je cijena bila odlučujući faktor u 96 posto slučajeva.

Slična situacija uočena je i u nabavci konsultantskih usluga (prevođenje, savejtovanje, priprema i nadzor projekata) gdje je kriterijum kvaliteta bio korišćen u manje od 10 posto postupaka, a broj ponuda po nabavci ispod republičkog prosjeka od 2,5. U ovim nabavkama uočeni su i primjeri ograničavajućih uslova – da ponuđač za prevođenje ima ugovore sa 10 sudskih tumača za svaki od 10 različitih jezika ili da ponuđač ima najmanje 10 advokata od kojih je bar dvoje u prethodnih pet godina savetovalo javnog partnera, koji je razvijao projekat izgradnje javne garaže.

Analize stanja javnih nabavki u tri oblasti izrađene su u okviru projekta „Efektivne javne nabavke u službi ekonomskog rasta“. Projekat sprovodi NALED, uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida). Ciljevi projekta su i promocija veće primjene „zelenih“ i socijalnih kriterijuma u javnim nabavkama, kao i podrška unapređenju sistema kroz izradu mobilne aplikacije za nabavke, eLearning platforme i registra ponuđača.

“Srbija uporedo treba da rješava sve slabosti u sistemu nabavki. Prioritet je da se otvori nadmetanje za sve radove, dobra i usluge koji se plaćaju javnim novcem, što trenutno nije slučaj. Jednako je bitno da naručioci dobiju usluge i dobra odgovarajućeg kvaliteta. Kao što svako od nas kada naručuje nešto za sebe brižljivo vaga između cijene i kvaliteta, to treba da čine i naručioci iz javnog sektora. Svjesni smo da to nije lako i u okviru projekta smo pokušali da im pomognemo kroz konkretne savete za pripremu konkursne dokumentacije i uputstva za vrednovanje ponuda”,  izjavio je Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, koja je partner na projektu.

U Sloveniji se godišnje obavi više od 15.000 postupaka, u vrijednosti većoj od šest milijardi eura (više od 12% BDP-a) i da je važno da država vešto upravlja potrošnjom, ali i da njeguje strateške elemente nabavki.

“Ključ uspješne nabavke su transparentan sistem, profesionalni javni službenici i digitalno okruženje koje se mora oslanjati na fer tržište, dostupno svima. Naše istraživanje je pokazalo da svaka dodatna ponuda u prosjeku može da snizi cijenu za oko posto. U procesu smo razvoja IT rješenja ne samo za transparentne javne ugovore, već i za ažurnu potrošnju na te ugovore, koja će biti dostupna javnosti. Ali, pored sve ove transparentnosti, važno je da imamo i nezavisne institucije i mehanizme kontrole”, rekao je Sašo Matas, direktor Agencije za javne nabavke u Sloveniji.

 

Izvor i foto: NALED

Povezane vijesti

%d bloggers like this: