Aktuelno Bosna i Hercegovina Politika Regija Sandžak Srbija

Odbačen kompletan tekst Deklaracije sa svesrpskog sabora

Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća u potpunosti je odbacio kompletan tekst Deklaracije, preambulu i zaključke sa svesrpskog sabora, održanog u Beogradu, od predstavnika Srbije, entiteta Republike srpske, Srpske pravoslavne crkve i predstavnika srpskih institucija i subjekata iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije.

“Ured smatra da je ona usmjerena na dezintegraciju Bosne i Hercegovine, suspendiranje Dejtonskog mirovnog sporazuma, odbacuje Rezoluciju Generelne skupštine UN-a o Srebrenici i utemeljena je na neistinama, krivotvorenju historijskih činjenica, te je kao takva usmjerena protiv stabilnosti cjelokupnog prostora Zapadnog Balkana. Ured je u potpunosti podržao javno saopćenje VKBI Bosne i Hercegovine”, navedeno je nakon sjednice Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća održane u Bihaću.

Ured smatra da cilj nije samo „razdruživanje“ manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta, nego integrisanje srpskih teritorija u jednu državnu tvorevinu, kroz narušavanje postojećih državnih granica i odnosa u regionu uz njegovu dezintegraciju, što je suprotno dosadašnjim procesima demokratizacije, saradnje i euro-atlanskih integracija.

Bošnjačka nacionalna vijeća iz Bosne i Hecegovine, Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Sjeverne Amerike i predstavnici Bošnjaka iz konsultativnog vijeća zajednica Kosova održali su 15. sjednicu Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća u Bihaću.

-Sjedište matičnog ureda bošnjačkih vijeća u Sarajevu

Sjednici su prisustvovali predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović , savjetnik člana Predsjedništva BiH dr. Denisa Bećirovića Mehmed Pargan i direktor Instituta za istraživanje zočina protiv čovječnosti i međunarodog prava UNSA doc.dr. Muamer Džananović.

Na sjednici je zaključeno da se pristupi osnivanju i registraciji matičnog ureda bošnjačkih vijeća sa sjedištem u Sarajevu, čiji bi osnivači bila bošnjačka vijeća iz regiona, a čiji će temeljni ciljevi djelovanja odnose na zaštitu i očuvanje temeljnih identitetskih posebnosti- jezika, kulture, tradicije i društvenog položaja Bošnjaka u zemljama regiona.

Članice Ureda donijele su odluku da se u Ured za koordinaciju primi krovna bošnjačka organizacija iz Slovenije – Bošnjački kulturni savez Slovenije čiji su predstavnici prisustvovali sjednici. Na ovaj način bošnjačka vijeća iz svih država bivše Jugoslavije kao i Kongres Bošnjačka Sjeverne Amerike čini će Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća u narednom periodu.

Ured je inicirao organiziranje međunarodne Konferencije o genocidu i zločinima protiv čovječnosti i međunarodnog prava, koja će okupiti najrelevantnije evropske i svjetske naučnike i istraživače iz ove oblasti.

Ured je na poziciju predsjedavajućeg Odbora za bosanski jezik i književnost imenovao prof.dr. Seada Šemsovića koji je na toj poziciji zamjenio rah. akademika Dževada Jahića.

Tokom posjete i susreta na prostoru Unsko-sanskog kantona gdje su održane javne tribine u Gradu Bihaću i Cazinu i obavljeni susreti sa predstavnicima Vlade Unsko-sanskog kantona, Gradova Bihaća i Cazina i Univerziteta u Bihaću, prisustvovala je delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća, koju su činili predsjednica Vijeća Misala Pramenković, , predsjednik Izvršnog odbora, Fuad Baćićanin, potpredsjednici Sead Šemsović i Mustafa Fetić, sekretar Samer Jusović i stručna saradnica. Esma Ljajić.

U ime VKBI BIH sjednici Ureda učestvovali su emeritus prof.dr. Kasim Trnka, zamjenik predsjednika VKBI, mr.sci. Emir Zlatar, generalni sekretar, Edhem Bičakčić, član Upravnog odbora VKBI i prof.dr. Vildana Pečenković, predsjednica Regionalnog odbora VKBI Bosanske krajine.

M . H .

Povezane vijesti

%d bloggers like this: