Aktuelno Društvo Novi Pazar

POSK: Protiv 41 Novopazarca podnešeni optužni akti zbog korupcije i zloupotreba

Više javno tužilaštvo u Kraljevu, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije (POSK), je od 1. marta 2018. godine do 27. oktobra ove godine Višem sudu u Kraljevu, u 36 predmeta, podnijelo optužne akte protiv 41 lica iz Novog Pazara, potvrđeno je za SNEWS iz tog tužilaštva.

Kako je navedeno u odgovoru na zahtjev za pristup informacijama od javnog značaja Posebnom odjeljenje za suzbijanje korupcije suda u Kraljevu, protiv lica sa prebivalištem u Novom Pazaru su podnošeni optužni akti (optužnice, optužni prijedlozi i dr.) za krivična djela iz oblasti krivičnih djela zloupotrebe službene dužnosti, pravnog saobraćaja i privrede.

Ti postupci tužilaštva protiv Novopazaraca u prethodnih pet i po godine odnose se zbog krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja, član 359 stav 1 Krivičnog zakonika prema kojem službeno lice koje iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granice svog službenog ovlašćenja ili nevršenjem svoje službene dužnosti pribavi sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu kakvu korist, drugom nanese kakvu štetu ili teže povredi prava drugog. Za ovo krivično djelo propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Također nekim okrivljnim u ovim postupcima stavlja se na teret davanje i primanje mita (član 367 i 368), nedozvoljena trgovina (član 2359 i trgovina uticajem (član 366), zloupotreba povjerenja u obavljanju privredne djelatnosti (član 224a), zloupotreba položaja odgovornog lica )član 227), pronevjera u obavljanju privredne djelatnosti (član 224), prikrivanje (član 224), poreska utaja (član 225), zloupotreba u vezi sa javnom naabvkom (član 228), pronevjera (član 364), kao i falsifikovanje isprave iz lkana 355 Krivičnog zakonika.

– Više urgencija za predmeta javne nabavke u OB Novi Pazar i GU Novi Pazar

Na pitanje koje mjere i radnje je tužilaštvo, od dana podnošenja kriičnih prijava do danas, preduzelo i kakav je i koji eventualni ishod tih prijava u predmetu KTKo. br. 58/21, protiv Meha Mahmutovića i odgovornih lica za sprovođenje javnih nabavki u Opštoj bolnici Novi Pazar, predočeno je da će nakon izvršenih provjera u podnijetoj krivičnoj prijavi biti donijeta javnotužilačka odluka.

“Dana 10.02.2021. godine dostavljen je zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja MUP-u Republike Srbije, Upravi kriminalističk policije, Odjeljenj za borbu protiv korupcije KTKo br 58/21, nakon čega je po navedenom zahtjevu više puta urgirano, a posljednji put 23.08.2023.”, piše u odgovoru.

Gotovo identičam odgovor je dosavljen na upit u vezi predmeta KTRKo. br. 71/21, krivične prijave zbog zloupotrebe službenog položaja i zloupotrebe položaja odgovornog lica u vezi otuđenja zemljišta u vlasništvu TP “Raška” i povodom 28 javnih nabavki, u periodu od 2016. do 2020. godne, Gradske uprave Novi Pazar, gdje je navedeno da je Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, nakon više zahtjeva MUP-u, posljednji put urgiralo 10. oktobra ove godine.

– Odbačena krivična prijava protiv Mehovića, POKS nije došao do dokaza da je bilo nepravilnosti

U vezi predmeta KTKo br. 37/21, po krivičnoj prijavi protiv bivšeg direktora JKP “Parking servis Novi Pazar, Armina Mehovića, odgovornog lica JP “Za uređivanje građevinskog zemljišta” Muja Šaćirovića i Meha Mahmutovića i drugih odgovornih lica za sprovođenje javnih nabavki u Opštoj bolnici Novi Pazar, se konstatuje da je odbačena krivična prjava protiv Armina Mehovića iz Novog Pazara jer ne postoje osnove sumnje da je učinjeno krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti.

“Na osnovu prikupljenih podataka i obavještenja vezano za postupke javnih nabavki 52/17, 52/19, 44)19, kao i 49/20, na koje je podnosilac prijave ukazao, utvrđeno je da nije bilo nepravilnosti, odnosno da je ispoštovana procedura shodno Zakonu o javnim nabavkama, da je prateća dokumentacija odgovarajuća, da se pred početak svake godine vrši planiranje javnih nabavki na osnovu prethodnog poslovanja i iskazanih potreba preduzeća, da su shodno zakonu sačinjavane komisije koje su usvajale plan, kao i da je od strane nadzornog odbora, a nakon toga i gradskog vijeća, vršena kontrola javnih nabavki”, piše, između ostalog, u odgovoru na upit s kojim razlogom je odbačena krivična prijava protiv Mehovića.

Pojašnjava se da se radilo o javnim nabavkama male vrijednosti, da je vrijednost određena na osnovu ispitivanja tržišta , te da su na portalu Uprave za javne nabavke bili objavjeni pozivi za podnošenje ponude, pri čemu su izabrani najpovoljniji ponuđači, a da prilikom postupka nije bilo prijavljivanja nepravilnosti i nezakonitosti.

“Nije dolazilo do bilo kakvih prijava i nepravilnosti, usljed čega nema dokaza na osnovu kojih se mogu potvrditi navodi iz podnijete prijave”, zaključuje se u obrazloženju gdje piše i da POKS nije došao do dokaza da su naknadno prijavljivali ni radovi sem onih koji su ugovorm bili predviđeni i planirani.

-Ugljanin: Ta krivična prijava ‘ekspresno’ obrađena, brojevi javnih nabavki zamijenjeni

Podnosilac krivične prijave, predsjednik Pazarskog građanskog pokreta (PGP) Irfan Ugljanin je rekao da javne nabavke zbog kojih je podnio prijavi nisu ulazile u razmatranje i odnosile su se na kupovunu parking rampi, servisiranje parking rampi i kupovinu rezervnih dijelova za parking rampe. Kako pretpostavja Ugljanin brojeve javnih nabavki je neko zamijenio u Novom Pazaru.

Irfan Ugljanin, foto: MC: Beograd, arhiv

“Što se tiče krivične prijave protiv Armina Meovića, a koju je zadužila Sanja Premović, imam da izjavim da su brojevi javnih nabavki promjenjeni i ona (tužilac) je u obradu, pretpostavjam, uzela javne nabanke koje joj je neko zamijenio, obrađivala javne nabavke koje su ispravne i u kojima nema koruptivnih radnji, a javne nabavke za koje sam podnio krivičnu prijavu nisu uopšte ulazile u razmatranje i odnosile su se na kupovinu parking rampi za parkinge, servisiranje parking rampi za parkinge i kupovinu rezervnih dijelova za parking rampe. Ona je potpuno druge predmete obrađivala”, izavio je Ugljanin ovim povodom za SNEWS.

Prema njegovim riječima to se desilo u još par krivičnih prijava što su uvidel,i na osnovu onog što se desilo u premetu sa Arminom Mehovićem, uzeli u obzir i ukazali tužilaštvu na to.

“Tužilaštvo je uzelo kao mogućnost da je neko promijenio brojeve i uz krivičnu prijavu koju sam podnio, stavljao brojeve za javne nabavke koje su ispravne. Ta krivična prijava je ‘ekspresno’ obrađena i to me je dovelo da posumnjam. da tu nešto nije u redu”, rekao je Ugljanin.

Zgrada Gradske uprave Novog Pazara, foto: SNEWS

Podsjećamo da je Prvostepenom presudom Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg suda u Kraljevu u maju ove godine, u vezi malverzacija sa javnom naabvkom, oglasilo krivima i na uslovne kazne zatvorom osudilo funkcionere i zaposlene u lokalnoj samoupravi Novog Pazara. Nepravosnažno na uslone zatvorske kazne su osuđeni bivši pomoćnik gradonačelnika Ensar Škrijelj, bivši direktor Zavoda za urbanizam Suat Ljajić,i zaposleni u gradskoj upravi Muzafer Dragolovčanin, Aladin Imamović i Sead Alić, kao i odgovorna lica ponuđača na jednom od tendera Edis Vatić i Nenad Perić.

POSK, kao i okrivčjeni su Apelacionom sudu u Kragujevcu izjavili žalbe na prvostepenu presudu.

Bivši direkor JKP “Gradska čistoća” Novi Pazar Emin Omrerovi, koji je zajedno sa njima uhapšen u novembru 2000. godine je nakon zaključenja sporazuma o priznanju krivičnog djela pravosnažno osuđen uslovnom kaznom na pet mejeseci zatvora.

Autor: Medin Halilović

Povezane vijesti

%d bloggers like this: