Aktuelno Društvo Kultura Novi Pazar Sandžak

Sa okruglog stola iz BNV-a poručeno: Projekat za kulu Džephanu potpuno mijenja izgled tog kulturno-historijskog spomenika od izuzetnog značaja

Predstavljeni projekat, koji je na poziv Grada Novog Pazara, odnosno Tursitičke organizacije grada Novog Pazara, izradio Republički zavod za zaštitu spomenika kulture iz Beograda, potpuno mijenja izgled kulturno-historijskog spomenika od izuzetnog značaja, projekat odstupa od autentičnosti i u potpunosti mijenja njegovu sliku, zaključeno je iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) nakon okruglog stola „Zaštita kulturno-historijskog naslijeđa, osvrt na kulu Džephanu“, organizovan u četvrtak Glavnom uredu Vijeća u Novom Pazaru.

Autentični izgled kule Džephane s početka 20. vijeka

Na skupu koji je okupio značajan broj predstavnika institucija i akademske i stručne javnosti regiona su na dva panela iznešena stručna mišljenja na, javnosti predstavljen, projekat rekonstrukcije Sjeverne tabije sa kulom Džephanom na Novopazarskoj tvrđavi.

Predsjednica BNV-a Misala Pramenković ukazala je na namjeru Vijeća da kroz ovaj okrugli sto dobije konkretne smjernice i slijed daljih koraka koji se moraju napraviti i da u konačnici dobijemo, uz kulu Motrilju, i kulu Džephanu kao simbole grada Novog Pazara.

“Kulturna baština i kulturno naslijeđe predstavlja izuzetno važan segment identiteta jednog naroda i posebna pažnja se tom segmentu mora posvetiti“, istakla je predsjednica BNV-a.

Predsjednik Izvršnog odbora Vijeća, je u svojstvu domaćina i moderatora okruglog stola predložio i zaključke na osnovu izlaganja prisutnih, koje će Vijeće usvojiti na svojim organima, a koje će Vijeće proslijediti svim učesnicima i relevantnim institucijama.

Među predloženim zaključcima se konstatuje da “prilikom izrade projekta rekonstrukcije Sjeverne tabije Novopazarske tvrđave sa kulom Džephanom nije ispoštovana zakonska procedura u skladu sa Zakonom o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina i ostalih domaćih i međunarodnih zakonskih propisa”.

Na okruglom stolu su učestvovali predstavnici Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Beograda, Grada Novog Pazara, Zavoda za urbanizam Novi Pazar, Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, Centra za kulturno naslijeđe, Federalnog ministarstva prostornog uređenja BIH, Muzeja Sarajevo, te predstavnici akademske i stručne javnosti Sandžaka.

Grad Novi Pazar je 30. oktobra ove godine objavio da će se na temeljima autentične, prema strogim kriterijumima Zavoda za zaštitu spomenika kulture Republike Srbije, biti izgrađena velelepna kula Džephana sa baruthanom i zindanom.

U okviru prve faze, kako je predočeno,  predviđena je staticka sanacija zidova sjevernog bastiona i rekonstrukcija baruthane i zindana, kao i pripremni radovi za buduću izgradnju kule Džephane. Druga faza će obuhvatati izgradnju kule Džephane i platoa oko kule.

Na predstavljenim ilustracijiama kula Džephana je prrikazan u porušenom obliku sa staklenom kapsulom u unutrašnjosti, a zindan je nadkriven staklenim pločama.

Uz ocjenu “da će u nauci ostati kao primjer pokušaja skrnavljenja kulturno-historjskog spomenika” BNV je ranije pozvao Grad Novi Pazar da odbaci predstavljeni izgled kule Džephane i zindana na Bedemu.

M.H.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: