Home Posts tagged Peštersko polje
"Dobrodošli u Sandžak" Projekti

Pešter: Peštersko polje, Trojan, ptice i fenomen teferidža

Pešter posljednjih godina dobija na značaju, u valorizaciji turizma, popularnosti, al i broju gostiju, prirodnjaka…sa svih strana. Ovo području koje se prostire na oko 1000 metara nadmorske visine po svojim karakteristikama i klimatskim uslovima je jedinstveno u Evropi, te zbog toga zaslužuje mjsto u projektu “Dobrodošli u Sandžak”. Peštersko polje-rezervat prirode od