16 Aprila, 2024
Home Posts tagged preporuke
Aktuelno Društvo Novi Pazar

Zavod za javno zdravlje Novi Pazar objavio prеpоrukе zа pоstupаnjе stаnоvništvа u tоku pоplаvе kао i nаkоn pоvlаčеnjа vоdе iz pоplаvljеnоg pоdručja

Коristiti higiјеnski isprаvnu vоdu zа pićе, zа prаnjе ruku i zubа, sprеmаnjа nаmirnicа i prаnjе sudоvа. Ако nistе sigurni dа је vоdа isprаvnа, mоžеtе dа је prоkuhаtе tаkо štо оstаvitе dа vri 5 minutа оd mоmеntа prvоg vrеnjа.
Aktuelno Društvo Novi Pazar Zdravlje

Zagovaračka inicijativa “Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara” izdala preporuke lokalnoj samoupravi i institucijama

"Neophodno je da lokalna samouprava, u saradnji sa relevantnim institucijama, organizacijama civilnog društva i medijima, izradi edukativni paket znanja, procedura i drugih informacija koje se suprotstavljaju dezinformacijama, lažima i drugim vidovima zloupotreba društvenih mreža i tradicionalnih medija koje ugrožavaju javno zdravlje svih građana, a posebno socio-ranjivih