4 Decembra, 2023
Aktuelno Društvo Sandžak Srbija

BNV: Pitanju obrazovanja nevećinskih zajednica u Srbiji prilazi se deklarativno

Bošnjačko nacionalno vijeće uputilo je svoje izmjene i dopune prijedloga Strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja u Srbiji do 2030. godine u kojima je naglašeno da analizi stanja prijedloga državne Strategije nije jasno i precizno uočen problem obrazovanja na jezicima manjina.

Strategija obrazovanja – Prijedlog BNV

„Pitanju obrazovanja pripadnika nevećinskih zajednica prilazi se samo deklarativno iznošenjem potrebe za poboljšanjem stanja uglavnom u pogledu stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju, te potrebu poboljšanja stanja na nivou visokoškolskog obrazovanja, ali bez ikakve konkretizacije u obliku nekog posebnog cilja, mjere ili aktivnosti“, ističe se u primjedbama Bošnjačkog nacionalnog vijeća upućenim Ministarstvu prosvjete Republike Srbije.

Bošnjačko nacionalno vijeće dodaje da mjere u kojima se pominju pripadnici manjina i obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina se odnose samo na programe stručnog usavršavanja, revidiranje programa nastave i učenja i dostupnost udžbenika. Iste mjere i aktivnosti spadaju inače u redovne poslove u obrazovnom sistemu odnosno poslove koji se ciklično odvijaju nakon određenog vremena tako da ne predstavljaju nikakve posebne mjere ili aktivnosti koje su usmjerene na poboljšanje stanja u odnosnoj oblasti.

U reagiranju ovim povodom iz BNV-a se konstaira da, kao jedna od dopuna prijedloga Strategije razvoja obrazovanja jeste i da se u njoj doda cilj koji bi se odnosio na unapređenje sistema obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina na njihovom maternjem jeziku.

Predlog Strategije obrazovanja u Srbiji

“Pitanje obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina na njihovom maternjem jeziku nije na zadovoljavajućem nivou zbog zakonskog ograničenja u pogledu opredjeljivanja za jezik nastave. Iz tog razloga neophodno je pristupiti izmjeni zakonodavnog okvira prema kojem će djeca pripadnici nacionalnih manjina po automatizmu pohađati nastavu na njihovom maternjem jeziku. Time bi se obezbijedila pravednost u obrazovanju pripadnika nacionalnih manjina i veća dostupnost sistema obrazovanja za pripadnike manjina. Također, na taj način bi se otklonili elementi diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina s obzirom na činjenicu da se pripadnici većinskog naroda ne izjašnjavaju za jezik nastave već za njih važi princip automatizma”, stav je BNV-a.

Bošnjačko nacionalno vijeće je također tražilo da se u prijedlogu Strategije dodaju i ciljevi kojima bi se ostvario unapređen odnos prema jezicima nacionalnih manjina i njihovoj književnosti kao osnovnim elementima njihovog nacionalnog identiteta kao i unapređenje sistema visokog obrazovanja za pripadnike nacionalnih manjina.

Izrada Strategije započela je početkom prošle godine, a sadašnji prijedlog strategije sačinilo je Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja u koordinaciji predstavnicima relevantnih institucija obrazovno-vaspitnog sistema. Prijedlog Strategije sadrži i Akcioni plan sa mjerama za period 2021-2023. godine. Prijedlog Strategije se sada nalazi u fazi javne rasprave koja je otvorena u mjesecu februaru ove godine.

Izvor: bnv.rs

Povezane vijesti

%d bloggers like this: