Aktuelno Društvo Sjenica

B(r)ez komentara: “Sjenička kuća” iznad smeća

Inicijativa za izgradnju etno-turističkog kompleksa „Sjenička kuća“ pokrenuta je još 2015. godine, izgradnja je u “završnoj fazi”.

Pored prepunih kontejnera smeća ispod turističkog znaka „Sjenička kuća“, nakon dvije godine pauze, u blizini su primjećeni radnici i mašine koji uređuju taj prostor.

Ovaj objekat ima 700 kvadratnih metara, nalazi se u centru grada uz moderni park i biće jedan od simbola sjeničkog kraja.

„Sjenička kuća“, kako je najavljeno prilikom početka realizacije ovog projekta, predstavlja reprezentativan objekat sjeničke kuće sa kraja 19. i početka 20. vijeka. Predstavlja repliku tradicionalne sjeničke kuće onakve kako je ona zapravo i izgledala iz tog vremenskog perioda i u kakvoj su živjeli naši preci. Ono što je karakteristično za nju je tip gradnje, a njena namjena će u budućnosti biti multifunkcionalna.

Jedan dio objekta će predstavljati galeriju, a imaće i mali muzejski depo, u jednom dijelu će imati dvije postavke, odnosno dvije sobe koje će biti opremljene u tradicionalnoj kulturi ovog kraja. Jedna soba će biti opremljena u tradicionalnom bošnjačkom folkloru, a druga onako kako je u to vrijeme živela jedna srpska porodica.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: