Aktuelno Društvo Nauka i tehnologija Novi Pazar

Dragoslav Šumarac v.d. rektora Državnog  univerziteta u Novom Pazaru

Savjet Državnog univerziteta u Novom Pazaru  na današnjoj sjednici  izglasao je prestanak funkcije rektora prof. dr Bratislava Mirića i za vršioca dužnosti izabrao aktuelnog prorektora  prof. dr Dragoslava Šumarca.

Kako je saopšteno sa DUNP-a sjednica je održana na inicijativu šefova departmana, koji su  uputili  zahtjev Savjetu da razmotri prijedlog rektora za stavlјanje njegove funkcije na raspolaganje. Prof. dr Bratislav Mirić je  informaciju o stavlјanju funkcije na raspolaganje uputio 4. aprila svim šefovima departmana.

“Šefovi departmana  u svom zahtjevu Savjetu naveli su da rektor Mirić ne dolazi redovno na posao, navodeći da ima zdravstvenih problema. Zbog toga nije moguće normalno funkcionisanje univerziteta u svakodnevnom radu, ali i u poslovima na akreditaciji studijskih programa,  kao i drugim aktivnostima vezanim za zahtjeve Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja”, navodi se i predočava da je prof. dr Zana Dolićanin, koja je bila dio prorektorskog tima, na današnjoj sjednici Saveta dala je ostavku na mjesto prorektora za međunarodnu saradnju.

Savet Državnog univerziteta u Novom Pazaru je 26. maja 2021. godine u redovnoj proceduri izabrao dr Bratislava Mirića, redovnog profesora na Departmanu za tehničke nauke, u mandatu od 1. oktobra 2021. godine do 30. septembra 2024. godine. Prof. dr Bratislav Mirić je bio jedini kandidat Senata, a izabran je jednoglasno, tajnim izjašnjavanjem članova Saveta.  On je tada dobio i jednoglasnu podršku Studentskog parlamenta.

Dragoslav Šumarac, doktor tehničkih nauka, radio je na Građevinskom fakultetu u Beogradu, a od 2020. godine je redovni profesor Državnog univerziteta u Novom Pazaru.

 

Povezane vijesti

%d bloggers like this: