Aktuelno Društvo Nauka i tehnologija Novi Pazar

DUNP raspisao konkurs za upis u prvu godinu studija, psihologija, ekonomija, pravo i srpski jezik i književnost u procesu akreditacije

Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, prema kvotama koje je usvojila Vlada Srbije, ove godine u prvu godinu biće upisano ukupno 605 studenata, 435 na budžetu i 170 samofinansirajućih.  

Državni univerzitet je raspisao konkurs za akreditovane studijske programe, kako i nalaže Zakon o visokom obrazovanju Republike Srbije, saopšteno je sa te visokoškolske ustanove.

U junskom upisnom roku na Departmanu za filozofske nauke na studijskom programu Vaspitač u predškolskim ustanovama ima 60 mjesta. Akreditacija studijskog programa Psihologija je u završnoj fazi i konkurs za upis 40 brucoša biće raspisan kada se taj proces završi.

Departman za filološke nauke, na studijskom programu Engleski jezik i književnost, imaće 40 studenata. Na Departmanu za prirodno-matematičke nauke, koji obuhvata matematiku, hemiju i biologiju, planiran je upis 100 brucoša.

Na osnovnim akademskim i integrisanim studijama Departman za biomedicinske nauke, (na studijskim programima: Farmacija, Rehabilitacija i Sport i fizičko vaspitanje) upisaće 120 studenata. U okviru tog departmana je i studijski program osnovnih strukovnih studija pod nazivom Zdravstvena njega gdje je planiran upis 60 studenata. 

Na Departmanu za tehničko-tehnološke nauke (i studijskim programima: Arhitektura, Građevinarstvo, Softversko inženjerstvo) ima ukupno 185 mjesta.

Kako je predočeno budžetskih mjesta omogućava da se preko 70 odsto brucoša školuje o trošku države. 

Školarine za samofinansirajuće studente ostaju iste kao prošle godine i mogu da se plaćaju u više rata. Na departmanima za filozofske, filološke i matematičke nauke biće60.000 dinara, a na tehničko-tehnološkim i biomedicinskim naukama 70.000 dinara. 

Na studijskom programu Farmacijasamofinansirajući studenti će plaćati 120.000 dinara. Školarine su i dalje među najnižim u Republici Srbiji.

Prema raspisanom konkursu predviđeno je da prijavljivanje za upis bude 24. i 25. juna, a prijemni ispiti će se održati 29. i 30. juna.

Studijski programi: Pravo, Ekonomija i Srpska književnost i jezik ponovo će ući u proces akreditacije jer Državni univerzitet neće ugasiti ni jedan od navedenih studijskih programa.Završetak tog posla zavisi od angažovanja nastavnika na pripremi dokumentacije za akreditaciju.  

Povezane vijesti

%d bloggers like this: