Berane Crna Gora Društvo Kolumna Kultura

Efendija Fuad Čekić- život posvećen vjeri i mladima

Piše: Božidar Proročić, književnik i publicista

Počeo je sveti mjesec ramazana kod muslimana širom svijeta, moja iskrena želja je da ovim mojim tekstom predstavim jednog koji je odavno to zaslužio, a da u duhu multikulture doprinesem onim što treba da krasi sve ljude.Vjera u dobrotu, plemenitost i poštovanje različitosti. Efendiju Fuada Čekića, imao sam priliku bliže da upoznam i sarađujem sa njim kada je istaknuti bosanski književnik Hadžem Hajdarević, 2019. Godine, gostovao u medresi ”Mehmed Fatih” u Tuzima povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika. Kroz moj dosadašnji rad, saradnju, pristup, brojne lične impresije njega bih opisao kao jednog od najznačajnih savremenih bošnjačkih i islamskih učenjaka i intelektualaca u Crnoj Gori ali i na prostorima Zapadnog Balkana. Njegova nevjerovatna duhovna dimenzija, smirenost, elegancija i erudicija iskazana je u svakom razgovoru i sa jednakim poštovanjem prema svakom živom biću. Još dok je bio na čelu medrese ”Mehmed Fatih” u Tuzima dao je svoj veliki i nesebičan doprinos obrazovanju mladih, podstičući ih ne samo da jačaju vjeru i da čuvaju svoj identitet i maternji bosanski jezik već i da kroz prizmu islamskih nauka izrastu u insane kojima će dobrobit prema ljudima biti prioritet. Volter je jednom zapisao: ,,Jedini način da obavežemo ljude da govore dobro o nama je — da i činimo dobro.” Upravo ovim riječima književnog velikana Voltera, opisao bih Fuada ef. Čekića. Kroz ne tako česte ali prijatne i duge susrete u kojima sam uvijek uživao slušajući njegove mudrosti. Postoje ljudi koji vam ,,zađu” u srce odjednom, u prvom ih susretu osjetite dragima, bliskima, iskrenima, i svojim u svakom pogledu.

Fuad ef. Čekić

Njegova posvećenost i uticaj na mlade  je presudan i značajan u njihovom obrazaovanju ali i načinu prema kome će se poštovati vjera kojoj pripadaju. Ovakvi duhovni emisari predstavljaju mostove koji spajaju ljude ne samo kod nas nego širom ovog svijeta-dunjaluka. Fuad ef. Čekić, čini da njegova posvećenost i odnos sa ljudima-insanima, vjernicima predstavlja ključ za uspjeh vjerske pouke u ovim teškim i nesigurnim vremenima. Čekić je  pun ljubavi prema islamu što je evidentno njegovim upornim radom ali i  komunikativnim sposobnostima. On vrši jednu plemenitu misiju na Zemlji a to je povezivavanje Bošnjaka-muslimana širom prostora Zapadnog Balkana pa i šire. Njegova upornost, postojanost, obrazovanje visoke etičke i moralne norme čine jednu snažnu ličnost čija temeljitost, hrabrost i upornost ga čine jednim od najdragocjenih članova Islamske zajednice u Crnoj Gori. Plav iz kojeg nam dolazi Ef. Fuad Čekić nam dolazi iz grada koji je vijekovima bio poznat i priznat kao grad sa velikom tradicijom islamskih učenjaka u kome su islamistika, orijentalistika i književnost uvijek bili posebno uvažavani i predstavljani.

On predstavlja danas intelektualca i vjersku ličnost visokih vjerskih i moralnih principa i načela, gdje su poštenje i iskrenost jedni od temelja na kojima počiva islam. Islamska logika nalaže da ovako časni insani čine uzor u najširem smislu riječi, uprkos generacijskim i intelektualnim razlikama,  kako prema mlađima tako i prema onima koji su stariji od njega. Čekićeva duhovnost i snažna inteligencija među bošnjačkom inteligencijomčini ga posebnim u ovim vremenima, imati stav, ostati vjeran principima i sačuvati svoje dostojanstvo i moralni integritet, predstavlja veliki izazov i obavezu. Zbog ovakvih insana naučite da poštujete različitost među ljudima i da i sami budete takvi. Čekićev intelekt i memorija ali i  razumijevanje prema drugom i drugačijemčine jedan  nevjerovatni ljudski fenomen. Danas je tako posebnih ljudi-insana malo u Crnoj Gori. On predstavlja svetionik koji svojim ukupnim dosadašnjim doprinosom slobodnoj islamskoj misli nauci predstavlja jednog od najljepših reprezenata IZ-e.

Nikada ne govori o sebi kao pravi vjernik posvećen je uvijek drugima želeći da da doprinos dijalogu i razumijevanju. Ef. Fuad Čekić, ima jako izraženu  prodornu inteligenciju, snažnu volju u izgradnji i čuvanju stubova islama. Svoje islamsko obrazovanje i misiju doživljava nesumnjivo, iskreno, sveobuhvatno što daje jednu kompletnu ličnost koja će vas dočekati ali i ispratiti sa najljepšim riječima ali i podukama o islamu, životu i svijetu kome pripadamo. Njegova pažnja i stav nisu usmjereni samo ka vrhunskim poznavaocima islamske mudrosti. Čekić podstiče sve one koji su spremni da daju svoj doprinos razvoju i širenju islamske misli i nauke što je od posebnog značaja. Danas kada je čovjek, opterećen svakodnevnim stresovima i brigama među ljudima, razmišljai sebi, insanu, za koga Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: „Mi čovjeka stvarmo u najljepšem skladu“ (et-Tin, 4) upravo ovaj citat iz svete knjige bih posvetio Ef. Fuadu Čekiću, neka njegov dosadašnji život posvećen ljudima bude nam uzor kakvi treba da budemo i na koji način da čuvamo i njegujemo multikulturu u Crnoj Gori svih nas. Po svojim je vrlinama prepoznatljiv Čekić na svakom mjestu i u susretu sa svima. Nesebično se svojom dobrotom, ljubavlju i pažnjom posvećuje ljudima, gledajući da im bude utjeha, pruži im nadu i dijeli sa njima radosti i uspjehe. Takvi ljudi su dragocjenost, posebno u ovom našem vremenu kada uočavamo sveopšti pad morala i ljuckosti. Zato su nam ovakvi ljudi sa vrlinama najljepši orijentiri ohrabrenje, podrška i istinski putokaz kako sa mjeromtrebamo koračati ka stranici koju zovemo život a on je ipak smao jedan na ovom svijetu-dunjaluku.

Efendija, Fuad Čekić je rođen u Beranama 1985. godine. Osnovnu školu završio je u Plavu, potom je upisao ”Gazi Husrev-begovu medresu” u Sarajevu. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Fakultet Islamskih nauka također u Sarajevu. Nakon studija angažovan je u Islamskoj zajednici u Crnoj Gori u pravnoj službi, a od 2013. godine obavljao je funkciju generalnog sekretara Islamske zajednice. U Islamskoj zajednici bio je angažovan kao glavni urednik Islamskog časopisa ”Elif”, profesor u medresi na predmetu šerijatsko pravo, kopredsjedavajući Mješovite komisije za implementaciju Ugovora od zajedničkog interesa Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori, a u periodu od 2016-2020 godine bio je direktor Srednje vjerske škole – medrese ”Mehmed Fatih” u Tuzima – Milješ. Sada je na službi u Mešihatu Islamske zajednice. Oženjen je i otac troje djece.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: