22 Februara, 2024
Aktuelno Društvo Novi Pazar

Grad Novi Pazar izdvojio više od 124 hiljade eura za održavanje tribina gradskog stadiona

Grad Novi Pazar je za održavanje tribina gradskog stadina izdvojio je više od 124 hiljade eura.

Odlukom o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke “Radovi na tekućem održavanju postojećih tribina gradskog stadiona” taj posao, u ukupnj vrijednosti od 14.586.960 dinara (sa PDV-om) dodjeljen je firmi Delić izgradnja d.oo koja se jedina kao ponuđač javila na tenderu.

Odluku o dodjeli ovog ugovora potpisao je Mirko Drmanjić.

U tenderskoj dokumentaciji objavljenoj na portalu javnih nabavki od 22. decembra 2022. godine, obrascu strukture cijene, opisani su radovi, ali nisu navedene cijene radova.

Za površinu od 934 kvadratna metra, kako je navedeno, vršiće se obijanje kompletnog betona i obloge ploče sjedišta armiranobetonskih tribina mašinskim putem, iznošenje šuta, utovar u prevozno sredstvo i transport na gradsku deponiju, nakon čega će zvršiti čišćenje oslobođenje armature ploče sjedišta od korozije i prljavštine, peskarenjem ili čeličnim četkama, te na kraju, izvršiti čišćenje betonske površine sekundarnih i glavnih grednih nosača od prašine i prljavštinje, vodenim mlazom pod pritiskom.

Predviđeno je postavljanje 5.485 kilograma nove armature sjedišta od armaturne mreže Q 131 u dva sloja ankerisanjem za beton grednih nosača.

Radovi, kako stoji u dokumentaciji, na površini od 934 kvadratna metra podrazumjevaju izradu hidroizolacije na površinama svih armiranobetonskih površina istočne tribine, radi sprječavanja prodora vode i vlage u prostorije ispod tribina.

Također je navedeno da radovi uklju;uju bojenje svih armirnobetonskih površina sejverne tribine epoxi bojom za beton u površini od 1.162 kvadratna metra, te dielove tribina gdje su primjećene pukotine većih dimenzija, koje ne može popuniti boja, popuniti specijalnim zaptivnim malterima.

Rekontrukcija Gradskog stadiona u Novom Pazaru izvršena je prije deset godina, a Vlada Srbije je za radove na fudbalskoj infrastrukturi u Novom Pazaru tada izdvojila dva milona eura.

Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) objavio je tada da je lokalna samouprava tender vezan za rekonstrukciju dtsdiona sprovela nezakonito i da je ugovor dodijeljen kompaniji koja nije ispunjavala uslove.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: