Aktuelno Društvo Kultura Novi Pazar Sandžak

Iz BNV-a očekuju da će nadležne institucije zaustaviti “neadekvatnu i nakaradnu” rekonstrukciju kule Džephane

Komisija za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa Bošnjaka koje je formiralo Bošnjačko nacionalno vjeće je donijela odluku da uputi dopise svim relevantnim institucijama, Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, Ministarstvu kulture Republike Srbije i Gradu Novom Pazaru sa prijedlogom mjera zaštite kule Džephane.

“Komisije je uvjerenja da će nadležne institucije zaustaviti neadekvatnu i nakaradnu rekonstrukciju kule Džephane i postupiti u skladu sa zakonskim propisima i konvencijama koje je Srbija ratifikovala, graditeljskim i kulturno-historijskim naslijeđem Bošnjaka kojem ovaj spomenik kulture pripada”, predočeno je iz BNV-a.

Nakon kašnjenja od pet mjeseci radovi na rekonstrukciji Kule “Džephane”, na sjevernom bastionu novopazarskog Bedema, su počeli sredinom marta ove godine kada su postavljene skele. U toku je prva faza rekonstrukcije, o čemu je SNEWS izvještavao.

Bošnjačko nacionalno vijeće formiralo je Komisiju za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa Bošnjaka, s ciljem očuvanja i zaštite pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara od posebnog značaja za bošnjačku zajednicu.

Komisiju će činiti doktor filoloških nauka Dr. Fuad Baćićanin, arheolog, muzejski savjetnik Adnan Muftarević, arheolog, muzejski savjetnik Mirsad Avdić,, doktor pravnih nauka Prof. dr. Senad Ganić, master historije Dženana Murselović, diplomirani inženjer arhitekture Tarik Brunčević, diplomirani inženjer arhitekture Admir Marovac, profesor engleskog jezika i književnosti Damir Gruda, diplomirani pravnik Enis Zeković, magistar arhitekture Emir Ašćerić, diplomirani inženjer arhitektur Suad Kurtović

Nakon konstitutivne, na prvoj sjednici održanoj jučer 11. juna 2024. godine, jednoglasnom odlukom članova Komisije, za predsjednika je izabran Admir Marovac, diplomirani inženjer arhitekture, za zamjenika predsjednika Tarik Brunčević, diplomirani inženjer arhitekture, dok je za sekretara izabran Enis Zeković, diplomirani pravnik.

Zadaci Komisije će biti praćenje stanja, predlaganje mjera zaštite kulturnih dobara, davanje stručnih mišljenja i obavljanje drugih poslova u cilju očuvanja i zaštite pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara koja su Odlukom Bošnjačkog nacionalnog vijeća (Sl. Glasnik R. Srbije br. 97/2013 i 82/2016) utvrđena za pokretna i nepokretna kulturna dobra od posebnog značaja za bošnjačku nacionalnu zajednicu.

O svom radu i aktivnostima Komija će, kako je predočeno iz BNV-a redovno izvještavati javnost.

M.H.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: