Aktuelno Društvo Novi Pazar

Ko i zašto zatrpava i izmješta grobove u Novom Pazaru?

Nekoliko mezara u haremu (dvorištu) bivšeg objekta Arap džamije u Novom Pazaru je izmješeteno ili zatrpano nakon građevinskih radova na tom objektu.

Najmanje jedan označeni mezar je zatrpan ili uklonjen, a jedan izmješten na tom mjestu, pokazuje poređenje fotografija napravljene 2018. i danas.

Ispred spomenika u nizu je postavljeno pet žardinjera sa tujama, a na nišanima-spomenicima vršena je obrada. Vidi se i da je na tom prostoru vršen nanos šuta i zatrpavanje zemljom.

Sa fotografijase zaključuje da je manji spomenik izmješten zbog proširenja lokala, da je izbrisana zelena boja sa rozeta na nadgrobnim spomenicima, kao i da više nije vidljin (najvjerovatnije dječji) grob koji se nalazio između dva postojeća danas.

Ovim prostorom upravlja Islamska zajednica u Srbiji i za sada nema zvaničnih informacija ko je i zbog čega vršio ove radove.

Prema nekim izvorima na ovom mjestu su se nalazili grobovi Jevreja koji su u Novi Pazar došli 1888. godine.

“Povreda groba” je definisana kao krivično djelo Članom 354 Krivičnog zakonika Republike Srbije i zaprijećena je novčana ili zatvorska kazna do tri godine.

“Ko neovlašćeno prekopa, razruši, ošteti ili grubo povredi grob ili drugo mjesto u kojem se umrli sahranjuje, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine. Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko neovlašćeno uništi, ošteti ili ukloni ili grubo povredi spomenik ili drugo spomen-obilježje umrlom licu. Ako su dijelom iz st. 1. i 2. ovog člana ostvarena obilježja nekog težeg krivičnog dela, učinilac će se kazniti za to djelo”, navodi se u zakonskom propisu.

Uklanjanje nišana (nadgrobnih spomenika) iz osmanskog perioda na novopazarskim grobljima je učestalo posljednih godina.

Foto: SNews.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: