Aktuelno Društvo Novi Pazar Sandžak Srbija

Komisija BNV-a zahtjeva od ministra Memića da zaustavi radove na “nakaradnoj rekonstrukciji” kule Džephane

Komisija za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa Bošnjaka koju je formiralo Bošnjačko nacionalno vijeće, s ciljem očuvanja i zaštite pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara od posebnog značaja za bošnjačku zajednicu, uputilo je dopis ministru turizma i omladine Huseinu Memiću, koji, kako stoji u dopisu, jeste na čelu Ministarstva koje finansira projekat koji je suprotan mišljenju i stavu vrhovnog nacionalnog tijela Bošnjaka u Republici Srbiji, te suprotan stavu Komisije.

U dopisu se traži sprečavanje daljih radova na realizaciji projekta i brza i djelotvrona reakcija ministra.

“Vjerujemo da ste upoznati sa negodovnjem velikog dijela javnosti usljed nezadovoljstva izgledom buduće “rekonstrisane kule”. Komisija koja vam se ovim dopisom obraća, uz zahtjev, da učinite sve što je u Vašoj moći da spriječite dalje radove na realizaciji projekta za koji smatramao da predstavlja ne samo negiranje našeg kulturnog izraza ne samo u arhitekturi, već i ozbiljnu provokaciju koja moye da izazove posljedice koje se u ovom trenutku ne mogu predvidjeti”, naveo je između ostalog predsjednik te Komisije Admir Marovac.

Arhivska fotografija kule Džephane na kojoj se vidi njen autentični izgled

U dopisu se podsjeća da je je BNV u iše navrata od gradskih vlasti zahtjevalo da zaustavi radove i, uz navođenje ustavnih i zakonskih tačaka, u ovom procesu i insistiranju rješenja koje je punudio Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, došlo do brojnih kršenja kako doma ć ih zakonskih propisa, tako i ratifikovanih međunaordnih dokumenta.

Podsjećamo da su predstavnici lokalnih vlasti u Novom Pazaru i Sandačke demokratske partije (SDP) nakon kritika u javnosti da se vrši nakaradna rekonstrukcja Bedema i kule Džephane, te da će građanski aktivisti svojim tijelima spriječiti takve radove, prošle sedmice najavili izmjenu projekta i rekonstruciju kule u izvornom obliku.

U toku je prva faza rekonstrukcije sjeverne tabije novopazarske tvrđave sa zindanom i baruthanom. Taj posao je za 20,2 miliona dinara (bez PDV-a) povjeren beogradskoj firmi “Kotao”. Radove, kao podizvođač, izvodi novopazarska firma “DMD krov” koja je prethodno bila angažovana na poslovima rekonstrukcije kule “Motrilje”

Stručni nadzor je povjeren građevinskoj radnji “BF gradnja” iz Novog Pazara, odnosno arhitekti Elviru Hamidoviću i garđevinskoui inžinjeru Fuadu Mujoviću.

Konzervatorski nadzor sprovodi Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd i to: Kao arhitekta i viši konzervator Jovana Šunjarević, ahitekta konzerrvator Bogdan Cvetković i aheloo konzervator Irina Kajtez.

Može biti slika sljedećeg: Jedna osoba i tekst
Reakcija ministra Huseina Memića na svom fb profilu nakon šest mjeseci od predstavljanja projekta za rekonstrukciju kule “Džephane”

Nakon kašnjenja od pet mjeseci radovi na rekonstrukciji kule “Džephane”, na sjevernom bastionu novopazarskog Bedema, su počeli sredinom marta ove godine kada su postavljene skele. Toko dosadašnjih radova postavljen je zid od armiranog betona, kao osnovu za staklenu platformu.

Zvaničnici Grada Novog Pazara predstavnici Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i ministar turizma i omladine, Husein Memić su 30. oktobra 2023. godine predstavili projekat kule Džephane i označili početk radova.

Prema tada predstavljenom projektu umjesto potpune rekonstrukcije kule predviđeno je postavljanje staklene kapsule na kuli predstavljenoj u porušenom izgledu.

Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV) kao i stručna javnost su u oktobru prošle, 2023. godine pozvali Grad Novi Pazar da odbaci predstavljeni izgled kule Džephane i zindana na Bedemu i da se obnova izvrši u autentičnom obliku, te da će u nauci ostati ostati kao “primjer pokušaja skrnavljenja kulturno-historjskog spomenika”.

Iz Osmanskog arhiva u Republici Turskoj Bošnjačkom nacionalnom vijeću je u februaru ove godine predata arhivska građa koja se odnosi na kulturno-historijski spomenik u Novom Pazaru pod nazivom “Kula Džephana”. O tome je, također, upoznat Grad Novi Pazar.

Prvo arheološko iskopavanje sjeverne tabije – Bedema novopazarske tvrđave, jedan je od najbitnijih projekata muzeja i grada Novog Pazara, počelo je 2019. godine i, sa rezultatima istraživanja iz novembra 2021. godine, pronađeni su dokazi koji bacaju novo svjetlo na historiju grada i čitave regije.

M. H.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: