23 Februara, 2024
Aktuelno Društvo Novi Pazar Zdravlje

Mahmutović i dalje VD direktora OB Novi Pazar, obećano 40 specijalizacija

Zamjenik VD direktora Opšte bolnice Novi Pazar dr. Mirsad Đerlek saopštio je da će od danas v.d. direktora Meho Mahmutović voditi tu zdravstvenu ustanovu. U obraćanju medijima, zajedno sa upravnikom bolnice dr. Alanom Kurpejevićem, Đerlek je rekao da će u ovoj zdravstvenij onnastvaviti da obavljao posao koordinatora za covid pacijente.

Zamjenik VD direktora Opšte bolnice Novi Pazar dr. Mirsad Đerlek

“Želim mu (Mahmutoviću) da se brzo oporavi i da svi zajedno, kao ekipa, dovedemo ovo do kraja i pobjedimo COVID. Imamo, kadra, snage, volje, opreme i naša borba će biti još žešća dok ne ostvarimo taj cilj”, rekao je Đerlek pozvao građanae da se pridržavaju epidemiloloških mjera.

Pomoćnik direktora za medicinska pitanja OB Novi Pazar dr. Alan Kurpejović je izmeđunostalog naveo da je građanstvo ove regije redovno informisano i zna kako i šta treba raditi, da je postojeća bolnica u Novom Pazaru izgrađena za populacija ud 65 hiljada stanovnika te da je izražena potreba za zapošljaavnje novog kadra i veći broj specijalizacija.

“Mnogo je razloga zbog kojih se mora pristupiti povećanju broja zaposlenih, što je učinjeno, a onda i njihovoj edukaciji. To su specijalizacije”, rekao je Kurpejović, naglasivši da je nakon reakcije ljekara iz Doma zdravlja i održanog sastanka zaustavljen konkurs o specijalizacii i da će uz konsultacije s ministrom zdravlja na jesen biti raspisan novi konkurs za 40 specijalizacija na kojima će, uz poštene uslove, moći da učestvuju svih ljekari zdravstvenih ustanova.

Pomoćnik direktora za medicinska pitanja OB Novi Pazar dr. Alan Kurpejović

Upitan kolike su realne potrebe za ljekarima specjalistima u Novom Pazaru i koliko je godišnje, Kurpejović nije naveo brojku ali je naveo da za specijalizacije i broj medicinskih postoje standrardi prema broju postelja i gabaritu ustanove, kao i da je broj specijalizaicja za Novi Pazar bio enoromno manji i kretao se do deset godišnje.

Prema riječima Đerleka Novi Pazar će dobiti oniliko specijalizacija kako u svkom trenutku ne bi zavisio niod koga i da može odgovori bilo kojoj vrsti problema.

“Dobićemo 40 novih specijalista, to je vrlo ozbiljna cifra. Naše je da tražimo, ako ne tražimo nećete ni dobit”, kazao je.

– Status VD direktora kako bi mogao lakše biti smijenjen

Kurpejović je odgovarajući na pitanje da li je dr. Meho Mahmutović i dalje u statusu VD direktora, rekao da su svi dektori OB Novi Pazar, poslije Rodoljuba Markovića (od 2008. godine) bili vršiocu dužnosti te da pravne službe Ministarstva zdravlja vode računa i ni jendog trenutka nisu dozvolile da neko nema deponovani potpis jer se sprovode milionki tenderi i da Revizorska agencija to često provjerava.

“Taman posla da neko bude ovdje, a da nema prava na to”, istakao je on, navodeći da su ista prava, ovlaščenja i odgovornost VD direktora i direktora OB ali nije pojasnio razliku.

Prema riječima Đerleka, pošto je, kako je naveo, dugo bio direktor, kada se neko imenuje na ćetiri godine teško ga je smijenit kad napravi neki problem.

“Namjerno je uvedeno stanje VD da može brže da se reaguje”, pojasnio je Đerlek.

– Kurpejović: Protesti suvišni, odgovornost za visoku smrtnost da provjere kompetentni 

Na upit sa kojim personalnim i tehničkim kapacitetaina raspolažu danas i koliko su spremni da se suoče sa mogućim novim talason bolesti Đerlik je podsjetio da su bili “desetkovani”, da mogu da prime 450 pacijenata i da su ojačali za pedest posto.

“Šta će biti, ne mogu da predvidim. U ovom trenutku Opšta bolnica Novi Pazar uz pomoć svih releventnih institucija u ovoj državi je spremna da se uhvati u koštac. Zato što se mnogo kolega izliječilo i to je naša snaga”, dodavši da se do sada nikada nisu bili susreli sa ovakvom situacijom.

Na pitanje da li se osjeća kompetentnim, možda i dužnim, da odgovori na pitanje zašto je Novi Pazar imao najveću smrtnost od COVID-19, dr. Kurpejović, koji se oporavio i vratio na posao nakon liječenja od te bolesti, je rekao da je to stvar dubokih analiza koje će raditi.

“Covid infekcija je nastupila u populaciji koja ima mnogo udruženih oboljenja. Stil života nađeg naroda, način ishrane, gojaznost, sve to što smo mi smatrali nebitnom našom osobinom je kumovala i pogala našem protivniku. Sada imamo da se branimo od svih mogućih naleta. Ovo će biti tema mnogih radova, mnogih analiza”, poručio je konatatujući da ima populacija koja su mnogo manje branjena, a manje su stradale.

Osvrnuvši se na proteste zbig stanja u OB Novi Pazar Kurpejović je ukazao da će svakog pogledati u oči i da se institucij već interesuju.

“Protesti su suvišni zbog toga što ima institucija, jako ozbiljnih, državnih naravno, koje će sve pogledati i koje se već inteersuju. Da vide sve apekte pogotka koji je pretrpeo Novi Pazar i OB u Novom Pazaru”, ocjenio je on.

Ako država bude naredila da sprovedu bilo kakve radnje u vezi odgovornosti, kako kaže Kurepjović oni će to “štedro” uraditi.

“Šta je na nama, meni,dr. Đerleku, direktoru Mahmutoviću, da tražimo je da to rade kompetentni kadrovi, britki, pošteni koji će vrlo brzo, bez oduglovlačenja reći sve apekte i sve istine”, zaključio je on.

Ranije danas u krugu OB Novi Pazar protestovali su ljekari Doma zdravlja tražeći bolje uslove za specijalizaciju kao i grupa građana koja traži smjenu i odgovornost menadžementa bolnice i Gradskog štaba za vanredne situacije.

U krugu novopazarske bolnice bio je prisutan značajan broj pripadnika policije i službi sigurnosti.

Prema navodima nekih učesnika protesta OB Novi Pazar danas je posjetio i srbijanski ministar zdravlja Zlatibor Lončar, a on niti Mahmutović se nisu pojavili ispred medija.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: