Društvo Ekonomija Srbija

Novčanice osme serije švajcarskog franka povlače se iz opticaja 30. aprila

Nacionalna banke Švajcarske je juče, 28. aprila 2021. godine objavila da će 30. aprila 2021. godine povući iz opticaja novčanice osme serije švajcarskog franka, ali će u Srbiji biti omogućeno građanima i bankama da još mjesec dana bez naknade zamijene vanopticajne novčanice.

Uzimajući u obzir novonastale okolnosti, odnosno kratak vremenski period od trenutka objave datuma povlačenja (28. april 2021.) do dana kada će novčanice biti povučene iz opticaja (30. april 2021.), Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je da želi da omogući dodatni vremenski period građanima da kod poslovnih banaka izvrše zamjenu predmetnih novčanica bez naknade, odnosno poslovnim bankama da kod Narodne banke Srbije bez naknade mogu zameniti novčanice osme serije švajcarskog franka.

“Procjenjujući da jedan broj građana još uvijek nije zamijenio/prodao pomenute novčanice, Narodna banka Srbije će od banaka primati ove novčanice bez uobičajene naknade za zamjenu novčanica efektivnog stranog novca povučenih iz opticaja, zaključno sa 31. majem 2021. godine. Na taj način, bankama i ovlašćenim menjačima će biti omogućeno da takođe bez naknade od građana primaju novčanice osme serije švajcarskog franka na devizne račune, otkupljuju ih ili vrše zamjenu za novčanice devete serije švajcarskog franka”, ističu iz NBS-a uz napomenu da nakon povlačenja iz opticaja novčanica osme serije švajcarskih franaka 30. aprila 2021. godine, banke u Republici Srbiji mogu, ali nisu u obavezi da vrše zamjenu/otkup istih, dok ovlašćeni mjenjači u Republici Srbiji mogu, ali nisu u obavezi da vrše otkup istih, a u slučaju da to čine, samostalno određuju uslove zamjene/otkupa.

Preporučuje se građanima da polaganje na devizni račun, prodaju za dinare ili zamjenu za devetu seriju novčanica švajcarskog franka obave što prije, ne čekajući krajnji rok, a imajući u vidu da će bankama biti potrebno izvesno vrijeme za predaju novčanica osme serije Narodnoj banci Srbije, što znači da će i banke i ovlašćeni mjenjači prestati da primaju ove novčanice i pre 31. maja 2021. godine o čemu će samostalno odlučivati.

Nakon povlačenja iz opticaja, novčanice osme serije švajcarskog franka, kao i ranije povučene novčanice šeste serije, biće moguće zamjeniti bez vremenskog ograničenja na šalterima Nacionalne banke Švajcarske u Bernu i Cirihu, kao i u agencijama koje se nalaze u većim gradovima Švajcarske.

Novčanice povučene iz opticaja mogu se poslati i poštom na adresu centralne banke Švajcarske, a iznos koji predstavlja ukupnu nominalnu vrednost novčanica podnetih za zamenu uplaćivaće se na račun podnosioca.

Za detaljne informacije, posjetiti sajt Nacionalne banke Švajcarske https://www.snb.ch/en/iabout/cash

Povezane vijesti

%d bloggers like this: