Aktuelno Društvo Novi Pazar

Novi Pazar će postati jedinstveno upravno mjesto

Grad Novi Pazar dobiće novo jedinstveno upravno mjesto u Odeljenju za društvene djelatnosi. Sredstva u iznosu od tri miliona dinara za tu namjenu grad je dobio od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, saopšteno je iz gradske uprave.

Kako se navodi u saopštenju iz gradske uprave Novog Pazara uspostavljanje jedinstvenog upravnog mjesta u Gradskoj upravi Novog Pazara ima za cilj povećanje efikasnosti, djelotvornosti i ekonomičnosti rada organa za ostvarivanje prava građana prilikom ostvarivanja prava na dječiji dodatak, ostvarivanja prava na roditeljski dodatak i ostvarivanje prava na sticanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa.

“Građani će biti u prilici da putem, „jednošalterskog“ sistema, na jednom mjestu, u uslovima koji ispunjavaju sve propisane standarde u pogledu prostorne i tehničke opremljenosti, na racionalizovan i koncentrisan upravni postupak, ostvare svoja prava”, predočeno je iz novopazarske lokalne samouprave.

Kako je pojašnjeno građanin podnošenjem zahtjeva na jedinstvenom upravnom mjestu, otpočinje proceduru ostvarivanja svojih prava, a službeno lice, ispred organa uprave, po službenoj dužnosti, iz punu upotrebu elektronskih servisa (sistema eZUP), pribavlja svu neophodnu dokumentaciju.

Relativno zastarela računarska oprema postojeće Šalter sale Odeljenja za društvene delatnosti i nedostatak odgovarajućeg softverskog rešenja predstavljaju nedostatak, koji rad službenika čini manje efikasnim.

“Nabavkom računarske opreme postiže se maksimalna opremljenost angažovanih službenika, a samim tim se pitanje tehničke opremljenosti dugoročno rješava, a građanima omogućava ostvarivanje zakonom zagarantovanih prava na djelotvoran i efikasan način. Sanacijom i adaptacijom dijela zgrade lokalne samouprave u ul. Šabana Koče bb, nabavkom i montažom poličnih regala, podizanjem stepena tehničke opremljenosti uz raspoloživi službenički kadar, stiču se svi preduslovi za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mjesta, a rad uprave postaje racionalniji i efikasniji.”, kazao je načelnik Gradske uprave za izvorne i poverene poslove.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: