8 Decembra, 2023
Aktuelno Društvo Ekonomija Srbija

Pojavile se fotografije novčanice sa interesantnim serijskim brojevima

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije novčanica u apoenima od 1.000 i 2.000 dinara na kojima se ukazuje na serijske brojeve.

Predsjednik Nove stranke i bivši premijer Srbije Zoran Živković je na svom twitter profilu objavio da “štamparija Narodne banke Srbije radi u tri smene”.

“Pogledajte serijske brojeve na novčanicama. To je glavna mera krizne ekonomske politike režima SNSovaca?”, napisao je Živković.

Za sada nema zvaničnih potvda ali ni negiranja ovih navoda.

Prema rezultati martovske ankete Narodne banke Srbije (NBS) o inflacionim očekivanjima kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, nastavila su da se kreću u granicama cilja (3±1,5 posto).

Inflaciona očekivanja predstavnika finansijskog sektora i privrednika za godinu dana unaprijed ostala su na nivou iz februara i iznose 2,0 posto.

Kada je riječ o srednjoročnim inflacionim očekivanjima, ona su kod finansijskog sektora blago viša u odnosu na februar i u martu iznose 2,5%, dok su očekivanja privrednika ostala nepromenjena i iznose 2,0%.

“Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog ekonomskog rasta”, saopšteno je sredinom marta iz Kabineta guvernera NBS-a.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mjesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva.

Izdavanje (emisija) novčanica i kovanog novca jedna je od osnovnih funkcija Narodne banke Srbije. Narodna banka Srbije ima isključivo pravo izdavanja novčanica i kovanog novca u Republici Srbiji.

Štampanje novčanica i kovanog novca vrši se u specijalizovanoj organizaciji Narodne banke Srbije – Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider u Beogradu.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: