Aktuelno Društvo Ekonomija Sandžak Srbija

Sa Peštera stiže “premium organska hrana”

Nakon investicija i inicijative firme Numana Bajramovića pokrenut razvoj Peštera, državni vrh Srbije formirao Radnu grupu za razvoj Peštera.

Hotel “Pešter” u Doliću koji je izgradila “ALK++ ” firma Numana Bajramovića

U selu Doliće Bajramović je sa svojom firmom uložio značajne investicije, pokrenuo proizvodnju zdrave hrane i uzgaja veliki broj grla krupne i sitne stoke. Njegovu inicijativu, od skora, je prepoznala država i, formiranjem radne grupe za razvoj ovog kraja, izrazila spremnost da mu pruži podršku.

Radna grupa ima deset predstavnika raznih državnih institucija i ima zadataka da pomogne mještanimo sa ovog područja, proizvođačima da svoje kapacitet usmjere u tom pravcu kako bi se stvorio samoodrživi posao. Prehrambene proizvode sa Peštera nema potrebe posebo brendirati, jer su oni poznati još iz perioda bivše Jugoslavije.

Cilj je da se poveća stočni fond, a proizvodi od mesa i miljeka imaju oznaki geografskog porijekla, standard i premium kvalitet, predočeno je tokom susreta i zajedničke analize između Bajramovića i predstavnika državnih organa.

Adam Šukalo

Savjetnik predsjednika Srbije Adam Šukalo kaže da je država prepoznala ovaj kraj, koji je nekad hranio bivšu državu sa kvalitetnom hranom, da se ponovo to vrati i podstakne razvoj.

Podrška investitoru Numanu Bajramoviću, koji već deset godina radi na razvoju ovog kraja, stigla je sa vrha države. Postoji politička volja da se projekat razvoja i unaprijeđenja ekonomije i poljoprivrede Peštera konačno i desi.

 “Da ljude, poput Numana Bajramovića, koji su napravili posao u nekoj drugoj oblasti, izgradili svoje ime u drugim oblastima, a voljni su da ovdje ulože svoj kapital, da ulažući svoj kapital stvore jedan kvalitetan proizvod, da samim tim vežu mlade ljude i one koji se bave ovim poslom, za jedan možda drugačiji tehnološki process, drugačiju tržišnu utakmicu, ali da sve blagodeti ovog područja budu iskorišćene, a potrošači širom Srbije i regiona, ali i evropskog i svjetskog tržišta, okuse čari ovih prostora i vide zašto je taj kvalitet toliko važna i koliko je realizacija ovog projekta bitna za opstanak i razvoj ovog kraja”, kazao je Šukalo.

Objekat sa solarnim panelima i postrojenejm za proizvodnju eletrične energije u Karajukića bunarima

Šukalo je pozvao sve one koji imaju ideja i kapaciteta da se priključe ovom programu, uz podršku države iz raznih fondova i grantova.

 “Cilj je da se ovdje poveća broj krupne stoke, ne samo na Području Peštera. Pešter ima toliki potencijal da je to nevjerovatno, ali je izuzetno važno da ta inicijativa dolazi sa najviših nivoa…Sve se to na određen način prati, očekuje realizacija, očekuju konkretni rezultati. Svi mladi ljudi koji planiraju da idu vani, da još jednom razmisle i, ako ovdje vide ekonomsku isplativost, kvalitet života, koji je kvalitetn na ovim područjima, a ne u velikim gradovima, da shvate da je upravo potencijal ovdje. To vrjeme upravo dolazi”, poručio je savjetnik Predsjednika Srbije.

Žarko Malinović

Pomoćnik ministra unutrašnje i vanjske trgovine Žarko Malinović predočava da je posebno važno što građani Srbije prepoznaju proizvode sa Peštera, a da je posao Radne grupe da uspostave lance snabdjevanja ovdašnjih proizvoda i da svakodnevno budu dostupni potrošačima.

“Ono što jeste važno da mi kao radna grupa prepoznamo privatnu inicijativu koja se ovdje pojavila i da sve ono što nam je gsopodin Numan pokzao jesta da svi podržimo i prepoznamo kako bi uspostavili jedinstven jedinstven lanac snabdjevanja, kako bi omogućili da potrošači širom Srbije, tokom cijele godine, mogu da konzumiraju proizvode sa Peštera. Dai ma tu sezonalnost takvu da kad odu u maloprodajni objekat mogu da kupe proizvod sa Peštera. Samo tako možemo da imamo rezulat”, navodi on i dodajo da je posao Radne grupe za razvoj Peštera upravo da pomognu ovoj inicijativi.

Slaže se da, samo prisustvo, predstavnika najviših državnih institucija, garantuje da posao bude urađen.

“Svako od nas, sa aspekta svoje nadležnosti, mora ispuni taj zadatak koji je ispred nas postavljen i da stavi koje su ovdje od privatnog sektora pokrenute, mi sami, privedemo namjeri i dovedemo do kraja. Ukoliko budemo radili marljivo, kao što to rade gospodin Nuaman i njegova porodica, vjerujem da će rezultat doći”,  poručio je on.

– Doliće oživjelo, stočni fond duplo uvećan

Mejo Turković iz Dolića ima preko 50 krupnih grla stoke, selo je, kaže oživjelo dolaskom Bajramović, a njegovom zaslugom u ovo mjesto je više puta dolazio predsjednik države nego predsjednici opštine.

Uvećani su kapaciteti za poljoprivrednu proizvodnju. Pored državnih subvencija  za nabavku i držanje stoke, otvaranje klanice, kao postrojenja za mliječne proizvode, za domaćine u ovom kraju je dodatno ohrabrenje da uvećaju stočni fond.

Mejo Turković, Doliće

“Kako je Numan u Doliće stočni fond je uvećan sto posto. Znao je seljacima da otkupi po pez hiljada jagnjadi, one godine kada nije bilo otkupa stoke. Treba da g podrži vlast. Ove delegacije što dolaze to je Numan zaslužan. Jak je biznis pokrenuo ovdje, ovo se bilo zaboravilo. Osamdesete godine je bilo deset hiljada ovaca u Doliće. Dvije hiljadite godine nije imalo hiljadu ovaca, a sad ima blizu deset hiljada, opet, ovaca, bez krupnih grla. Krupne stoke samo Numan Bajramović ima preko 200, ja imam 50. Niko nema manje ispod deset grla”, kaže on i, uz smijeh, potvrđuje da je zagarantovana budućnost ovog kraja.

Elvir Turković, Doliće

Elvir Turković, također komšija i mještanin u Doliću, smatra da nije bilo ove inicijative ne samo njegovo rodno selo nego i čitava Pešterska visoravan bi bila zaboravljena. Sve njih je to podstaklo da krenu u nabavku stoke i iskoriste sve što država nudi preko subvencija. Slaže se da je ovo šansa i budućnost života na selu i da, jedino treba da se radi.

 “Veliki, dobri uslovi za seljaka, da može ovdje da se radi, kod svoje kuće, jer bolje je nego što idu u inostranstvo…Svojim životom sam zadovoljan, super”, poručio je.

Vrtača kao pojilište za stoku u Giljevi

Pomoć države bi preko Radne grpe trebala da uslijedi i u jačanju infrastrukture za stočarsku i proizvodnju hrane, poboljšanjem elekrične mreže ali i vodosnabdjevanja.

Članove radne grupe dočekali su i domaćini porodice Maslak iz Giljeve, koja uzgaja 70 grla stoke. U ovom selu, kao u Crvskom gdje nedostaje pijaće vode, očekuju da se izgradi vodovodna mreža.

Raco Maslak, Giljeva

Domaćin i komšija Raco Maslak je vladim zvaničnicima i stručnjacima ukazao da je Numan oživio i ovo selo, podno Giljeve.

“Numan je donio svjetlo u ovo selo, bez njega ovdje nije bilo života. Nismo imali ni struje, još kad bi se izgradio vodovod onda bi mogli da držimo još stoke i ne razmišljamo da odlazimo odavde”, rekao je Maslak tokomsusreta sa predstavnicima državnih institucija.

Numan Bajramović je prije deset godina nakon uspješnog biznisa sa građevinskm firmom u Sočiju (Rusija) ali i širom svijeza počeo sa ulaganjem u rodni kraj. Na Pešteru, u Doliću i Karajukići Bunarima je uložio znatna sredstva u stočarstvu, kupio kilomtre zemljišta, stotine grla goveda, ovaca, izgradio objekte i već uspostavio infarstrukturu za proizvodnju zdrave hrane. Kod ovdašnjih ljudi izgradio je povjerenje jer im je, kako sami ističu, od asfaltiranja puta do sigurnog otkupljivača stoke, popravio egzistenciju i kvalitet života.

– Dobar narod i energija Numana Bajramovića

Numan, bez obzira na ogromno poslovno i životno iskustvo, priznaje da je i njega život na Pešteru, mir i harmonija prirodnog okruženja, dodatno podstakla da uloži sve kapacitete za bolju budućnost ove regije.

Angažman vrha države dodatna je garancija za poslovne ideje koje ima i može da sprovede u djelo.

Numan Bajramović, vlasnik i osnivač firme “ALK++”

 “Vidim perspektivu. Žao mi je bilo ovog naroda koji je bio zapušten, ‘bačen na ledinu’, sam za sebe se snalazio. Uložio sam sredstva, za svoju dušu i da pomognem ovom narodu. Mene, na žalost, ove lokalne vlasti nisu prepoznale. Non-stop neka smetnja, neka čuda. Što se mene lično tiče, meni ne treba, hvala Bogu, imam svega. Htio sam ovom narodu da pomognem, dobar je ovo narod. Ako igdje postoji mjesto za proizvodnju “premijum” organske hrane, to je ovaj prostor, ovdje”, rekao je Bajramović, nakon sastanka sa članovima Radne grupe za razvoj Peštera, formirane od strane Predsjednika i Vlade Srbije.

Bajramović je kazao da se početak realizacija projekta i programa proizvodnje organske hrane očekuje za par mjeseci, te podsjetio da je još 1981. godine u svojoj prvoj građevinskoj firmi angažovao veliki broj ljudi sa ovog prostora, devedesetih zbog ratova i situacije otišao iz Jugoslavije, a kad se vratio osjetio “energiju” za razvoj ovog kraja.

“Pešterski safari”, foto: Senko Župljanin

Ozbiljna ekipa stručnjaka koje je država angažovala imala je svojevrsnu priliku da se kroz “Pešterski safari” vrtačama i šumarcima planine Giljeva sve do kote “Turski vrh” uvjeri gdje se uzgaja stoka za proizvodnju premium organske hrane.

Ta hrana će se, nakon izgradnje tehnološlih linija uz stručan nadzor patentirati, dobiti standarde i sigurno tržište.

Članovi Radne grupe za razvoj Peštera sa Numanom Bajramovićem i novinarima na koti “Turski vrh”, na Giljevi, foto: Senko Župljanin

Numan Bajramović je obećao da će na “Turski vrh” povesti i predsjednika Srbije.

Medin Halilović

Povezane vijesti

%d bloggers like this: