19 Aprila, 2024
Aktuelno Društvo Novi Pazar Politika

SNEWS otkriva: GIK nije znao da mu je član osuđen na zatvorsku kaznu

Gradska izborna komisija (GIK) u Novom Pazaru danas je zvanično predočila da 17. decembra, na dan održavanja vanrednih parlamentarnih i lokalnih izbora i ranije, nije imala  pouzdana saznanja niti dokaze da je član GIK-a Muzafer Dragolovčanin bio pravosnažno  osuđen na kaznu zatvora dužu od šest mjeseci.

GIK je, ističući da ti zahtjevi nisu objavljivani na web prezentaciji RIK-a i da to nije bio njihova zakonska obaveza, ovim dopisom, zvanično demantovao raniju izjavu svog predsjednika Radoslava Milića “Naravno, sve se to stavlja na sajt, ne znam šta je tu sporno”, koja se odnosila na objavljivanje na zahtjeva sa ličnim podacima predstavnika izbornih lista na društvenim mrežama, 20. decembra 2023. godine.

Nakon što je SNEWS uputio žalbu Povjereniku za informacije od javnog i zašttitu podataka ličnosti zbog nepostupanja u zakonskom roku (šutnja uprave) po zahtjevu za pristup informacijama od javnog značaja od 21. decembra 20023. godine, Izborna komisija Grada Novog Pazara (zvanični naziv) je danas poslala odgovor u kome je, između ostalog, potrvdila da je Muzafer Dragolovčanin član stalnog sastava Izborne komisije grada Novog Pazara i učestvovao u njenom radu.

“Bio mu je dostupan birački materijal, kao i svakom članu i zamjeniku člana Izborne komisije u stalnom i proširenom sastavu, u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika i Zakonom o lokalnim izborima”, navodi se u odgovoru GIK-a.

Na pitanje da li je i ,ako jeste, u periodu od dana stupanja na snagu pravosnažne kazne za Muzafera Dragolovčanina, došlo do povrede upravnog postupka, u situacijia da član GIK koji učesvuje u donešenju olduka ne ispunjava uslova da bude član izborne komisije iz razlog njegova osuđivanosti, što definiše  Zakon o državnim službenicim i namještenicima i nosiocima javnih funkcija, GIK navodi da je prema Zakonu o izboru narodnih poslanika predviđeno da je razrješenje i imenovanje članova lokalne izborne komisije u nadležnosti Republičke izborne komisije (RIK).

“Izborna komisija grada Novog Pazara nije imala pouzdana saznanja, niti dokaze o tome da li je neki član ili zamjenik člana Izborne komisije grada Novog Pazara pravosnažno osuđen na kaznu zatvora. Podaci iz kaznene evidencije su podaci može jedino da pribavi lice na koje se ti podaci odnose, sud, javni tužilac ili policija u vezi sa krivičnim postupkom”, piše u odgvoru i dodaje se da na izborne radnje i u vezi sa sprovođenjem izbornog postupka primjenjuje Zakon o lokalnim izborima.

Na upit da li je u vezi sa tim postupila u skladu sa Članom 16, stav 7, Zakona  o lokalnim izborima, u odgovoru koji potpisuje sekretar Izborne komisije grada Novog Pazara Esad Mehmedović, se poziva na nadežnost RIK-a i daje isti odgovor.

Odgovarajući na pitanje „Koliko je ukupno  prijava ili obavješetanja, od strane pravnih ili fizičkih lica, dostavljeno ili proslijeđeno Gradskoj izbornoj komisiji tokom izbornog procesa, 17. decembra 2023. godine, u vezi zakonitosti i regularnosti glasanja, koliko nakon okončanja glasanja – zatvaranja biračkih mjesta, tokom preobrojavanja i registrovanja rezultata izbora, tokom donošenja izbornog materijala i Gradska izbornu komisiju“, predstavnik GIK-a je SNEWS za te informacije uputio na web prezentaciju RIK-a, u skladu sa zakonom.

„Iz kojih razloga i sa kojim pojašnjenejm su predstavnici biračkih odbora, ako jesu, kasnili sa donošnjem biračkog materijala“ i „ Da li je Gradska izborna komisija do danas ustanovila iz kojih razloga su džakovi sa izbornim materijalom  donešeni u službene prostorije van realnog vremena (najmnje 7-8 sati nakon zatvaranja birališta), da li su napravljen zapisnik službena bilješka ili neki drug akt o zadržavanju biračkog materijala van službenih prostorija, gdje se u periodu od nekoliko sati nalazio izborni materijal,  koje lice je to u činilo i da li zbog eventualnog kršenja zakonskog propisa protiv nekih lica pokrenuta zakonska procedura“, GIK zaključuje da su zakonskom roku od 12 sati svi birački odbori predali izborni materijal, od zatvaranej birališta u 20 sati 17. decembra do narednog dana do 08 sati, te da su sva biračka mjesta uredno bila obrađena.

Sekretar GIK-a demantovao predsjednika GIK-a?

Izborna komisija grada Novog Pazara je u zakasnelom odgovoru na zahtjev za pristuo informacijama od javnog značaja predočila da preko sajta RIK-a nije objavljivala zahtjeve stranaka sa ličnim podacima i da zbog toga nije imalo potrebe da se ti podaci zaštite kako to zakon i Uputstvo RIK-a o pseudonimizaciji nalažu.

SNEWS je tražio da se javnosti stave na uvid onformacije na kojem sajtu, kog datuma i u koje vrijeme je Gradska izborna komisija (GIK) Novog Pazara objavila zahtjeve  Stranke pravde i pomrenja, SDA Sandžaka i Građanskog pokreta Sandžaka za provjeru 5 procenata biračkog materijala sa vanrednih lokalnih izbora održanih 17. decembra 2023. godine, kao i da li su lični podaci iz tih zahtjeva anonimizovani, odnosno bili zaštićeni prije njihovog objavljivanja.

„Izborna komisija grada Novog Pazara je dana 19. decembra 2023. godine je primila zahtjeve za kontrolu zapisnika o radu biračkog odbora po uzorku, primljene od strane ovlašćenih predstavnika proglašenih izbornih lista i to: Stranka pravde i pomirenja, Građanski pokret Sandžaka, SDA Sandžaka i Stranka slobode i pravde. Na osnovu podnijetih zahtjeva Izborna komisija grada Novog Pazara je zasjedala 20. decembra 2023. godine, usvojila zahtjeve podnijete od stranaka Stranka pravde i pomirenja, Građanski pokret Sandžaka, SDA Sandžaka i na istoj sjednici postupila po istim i izvršila uvid u izborni materijal po uzorku. Zahtjevi nisu objavljivani na web prezentaciji RIK-a jer to ni nije obaveza koju ima GIK u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima. Kako zahtjevi nisu objavljivani nije postojala ni potreba da se podaci zaštite u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Uputstvom Republičke izborne komisije o pseudonimizaciji podataka o ličnosti. Uvid u zahtjeve koje su podnijeli predstavnici proglašenih izbornih lista su imali članovi i zamjenici članova Izborne komisije grada Novog Pazara u stalnom i proširenom sastavu, koji su na dan odlučivanja po zahtjevima i kontrole zapisnika o radi po uzorku koja je vršena dana 20. decembra 2023. godine, prisustvovali navedenoj kontroli“, stoji u odgovoru koji potpisuje sekretar GIK-a Esad Mehmedović.

Nakon što su na fb profilu „Husein Memić“, javno objavljeni pomenuti zahtjevi predstavnika izbornih lista kao i najavljene krivične prijave zbog toga  SNEWS je od predsjednika GIK-a Radoslava Milića uzeo audio izjavu u kojoj je on između ostalog  kazao da ne zna šta je tu sporno i “sve se to stavlja na sajt”.

Ta objava sa profila “Husein Memic” kasnije nije bila dostupna, uz obrazloženje da “nije bila namjera objavljivati lične podatke”.

Funkcioner SDP-a, kandidat za odbornik te stranke i aktuelni srbijanski ministra u tehničkom mandatu Husein Memić je istog dana za Radio Sto plus izjavio da je, odgovarajući na optužbe nosioca liste Građanskog pokreta Sandžaka (GPS) Edina Zećirovića “da je zahtjeve za kontrolu biračkog materijala neovlašćeno dobio, jer nije član Gradske izborne komisije, a potom, sa ličnim podacima podnosilaca, javno objavio, rekao da je to uradio kako se “legitimitet izbora ne bi doveo u pitanje”, te da je vrlo brzo dobio odgovor na zahtjev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

U odgovrima na zahtjeve za pristup informacijama od javnog značaja organima vlasti su dužni da vode računa o zaštiti podtaka o ličnosti.

Autor. Medin Halilović

Povezane vijesti

%d bloggers like this: