Aktuelno Bosna i Hercegovina Društvo

Sud BiH prvostepenom presudom Sarajlića osudio na 20 godina zatvora, sedmorica pripadnika Armije RBiH oslobođena optužbi za ratni zločin

Sud Bosne i Hercegovine je danas donio i javno objavio prvostepenu presudu u predmetu Ibrahim Purić i drugi kojom je optuženi Almir Sarajlić oglašen krivim za počinjenje krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od dvadeset godina. Sedmorica optuženih u ovom postupku Ibrahim Purić, Ibrahim Tarahija, Nijaz Sivro, Rušit Nurković, Sadik Omanović, Šaćir Omanović i Kasim Kavazović su oslobođeni od optužbe.

Optuženi Almir Sarajlić je oglašen krivim što je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Armije Republike Bosne i Hercegovine (Armija RBiH) i Hrvatskog vijeća obrane (HVO), u svojstvu pripadnika 325. brdske brigade Armije RBiH, 22.12.1993. godine prilikom unaprijed isplaniranog i pripremljenog napada na linije Hrvatskog vijeća obrane (HVO) Križančevog Sela, Šafradina i Dubravice, općina Vitez, u kojem je strijeljano najmanje dvanaest (12) vojnika HVO-a, koji su se prethodno predali, postupao protivno odredbama Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima, tako što je navedenog dana u jutarnjim satima, na području zaseoka Šafradini, u blizini Sivrinog Sela, lišio života najmanje dvanaest (12) vojnika HVO-a, a koji su se prethodno predali i bili razoružani, među kojima je bilo i ranjenih vojnika, a jedan od njih neutvrđenog identiteta je bio potpuno onesposobljen za samostalno kretanje.

“Optuženi Ibrahim Purić, Ibrahim Tarahija, Nijaz Sivro, Rušit Nurković, Sadik Omanović, Šaćir Omanović i Kasim Kavazović su oslobođeni od optužbe jer nije dokazano da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, a optuženi Ibrahim Purić i krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva”, navodi se u saopštenju.

Pojšnjava se da optuženi Ibrahim Purić, Ibrahim Tarahija, Nijaz Sivro, Rušit Nurković, Sadik Omanović, Šaćir Omanović i Kasim Kavazović su oslobođeni od optužbe da su za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Armije RBiH i HVO, Ibrahim Purić u svojstvu komandanta 325. brdske brigade Armije RBiH i komandanta taktičke grupe „Sjever“ 3. korpusa Armije RBiH, Ibrahim Tarahija u svojstvu komandanta 3. bataljona 325. brdske brigade Armije RBiH, Nijaz Sivro u svojstvu pomoćnika komandanta za bezbjednost 325. brdske brigade Armije RBiH, Rušit Nurković u svojstvu pomoćnika komandanta 325. brdske brigade Armije RBiH za moral, informativno-propagandnu djelatnost i vjerska pitanja, kao i predsjednik Komisije za razmjenu 325. brdske brigade Armije RBiH, te Šaćir Omanović, Sadik Omanović i Kasim Kavazović u svojstvu pripadnika 325. brdske brigade Armije RBiH, 22.12.1993. godine prilikom unaprijed isplaniranog i pripremljenog napada na vojnike Hrvatskog vijeća obrane i civilno stanovništvo hrvatske nacionalnosti Križančevog Sela, Šafradina i Dubravice, općina Vitez, u kojem je strijeljano najmanje dvanaest (12) vojnika HVO-a, koji su se prethodno predali, te lišene života dvije žene hrvatske nacionalnosti koje nisu učestvovale u borbenim dejstvima, postupajući protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata, Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima i Dopunskog protokola I uz Ženevske konvencije o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba.

Protiv ove presude stranke i branioci mogu izjaviti žalbu vijeću Apelacionog odjeljenja Suda u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema pismenog otpravka presude.

Rožajac Rušid ef Nurković oslobođen svih optužbi, odbranjena čast Armije Republike Bosne i Hercegovine

Na suđenju za zločine počinjene na području Viteza iz decembra 1993. godine, Odbrana Rušida Nurkovića je tokom iznošenja završnih riječi predložila oslobađajuću presudu, navodeći da Državno tužilaštvo nije van svake razumne sumnje uspjelo dokazati krivičnu odgovornost optuženog.

“Rušid Nurković je bio heroj odbrane Bosne i Hercegovine protiv agresora, a gdje su ga nakon rata pokušali lažnim i montiranim optužbama zatvoriti. Međutim uz Božiju pomoć i jasnu pravdu ponovo smo pobijedili nakon skoro šest godina borbe protiv lažnih optužbi još jednom smo odbranili čast Armije Bosne i Hercegovine, stoji na fb profilu sina Rušida Nurkovića

Povezane vijesti

%d bloggers like this: