20 Aprila, 2024
Aktuelno Društvo Globus Sandžak

Svijet sa osam milijardi stanovnika

Predviđa se da će svjetska populacija do 15. novembra 2022. dostići osam milijardi, prema World Population Prospects 2022, koju je juče objavilo Odjeljenje Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja (UN DESA).

Iz Populacionog fonda UN-a, povodom Svjetskog dana stanovnistva ocjenjuju da dostizanje ove prekretnice je ujedno razlog za slavlje, ali i jasan poziv čovječanstvu da pronađe rešenja za izazove sa kojima se suočavamo,

“Izazovi sa kojima se čovječanstvo suočava kao što su klimatske promjene, sukobi i COVID-19, nesrazmjerno utiču na najmarginalizovanije i najugroženije među nama. Do danas, milioni i dalje žive u siromaštvu, nemaju pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti i nisu u mogućnosti da završe kvalitetno osnovno i srednje obrazovanje. Ženama širom svijeta i dalje je uskraćeno osnovno pravo da donose odluke o svojim tijelima i budućnosti, a uočavamo zabrinjavajuće smanjenje napretka u oblasti ženskih prava u mnogim zemljama.Uprkos ovim izazovima, priča iza osam milijardi i kako smo došli dovde je priča o trijumfu”, navodi se u saopstenje Populacionog fonda UN-a.

Izvršna direktorka Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, Natalija Kanem je ocjenila da je u svijetu smanjeno siromaštvo i postignut izuzetan napredak u zdravstvenoj zaštiti.
“Nas, ljudi, ima više nego ikada ranije, djelimično zbog povećanja očekivanog životnog vijeka i smanjenja smrtnosti novorođenčadi i majki. Ovo je priča o uspjehu, a ne scenario sudnjeg dana. Naš svijet je, uprkos brojnim izazovima, svijet u kome je veći procenat ljudi obrazovan i živi zdravijim životom nego u bilo kom prethodnom trenutku u istoriji“, ocjenila je ona.
Iz UN poručuju da fokusiranje isključivo na ukupnu populaciju i stope rasta maši poentu – i često dovodi do prinudnih i kontraproduktivnih mjera i ugrožavanje ljudskih prava. Zapravo, ljudi su rješenje, a ne problem. Iskustvo pokazuje da je ulaganje u ljude, u njihova prava i izbore put ka mirnim, prosperitetnim i održivim društvima.

„Djeca u osnovnoj školi prvog dana nastave u novoj školskoj godini“ Foto: Genti Shkullaku / Svjetska banka

Kako se približavamo novembru 2022. godine, Populacioni fond UN-a najavljuje da će raditi sa partnerima i zajednicama kako bi se iskoristila moć od osam milijardi, kao dio svoje misije za postizanje ciljeva postavljenih u Programu akcije ICPD-a još 1994. godine.
“Zaštitom prava i izbora svih ljudi da žive zdrave, osnažene živote, čovječanstvo drži ključ za oslobađanje neograničenog potencijala ljudi širom svijeta za suočavanje sa izazovima koji prijete društvu i globalnim problemima koji nas sve ugrožavaju. Svi moramo da radimo zajedno na rješavanju problema siromaštva, diskriminacije, nasilja i isključenosti i drugih prepreka koje milionima ljudi širom sveijta uskraćuju prava i izbore.

Ovaj trenutak zahtjeva i viziju i akciju. Zajedno, mi predstavljamo beskonačne mogućnosti za djelovanje, rast i promjene. Stvaranje pravednijeg i održivijeg svijeta zahtjeva podsticanje svijeta ka naprijed, ka jednakim pravima i mogućnostima za pojedince i cijele zajednice”, poručuje se u tom izvještaju.

– -Novi Pazar i Tutin, uprkos odlivu, uvećali broj stanovnika

Prema procjeni Republičkog zavoda za statistiku u Srbii je smanjen broj stanovnika, a Novi Pazar i Tutin su, za razliku od većine gradova i opština, mjesta u kojima je porastao broj stanovnika. Na osnovu procjene, objavljene početkom jula, u Novom Pazaru živi više od 108 000 stanovnika, što je skoro za 8.000 više nego na posljednjem popisu iz 2011. godine. Novi Pazar je po broju stanovnika na 11. mjestu u Srbiji, a prosječna starost ljudi na području Novog Pazara je 35,4 godine.

I Tutin, prema posljednjim procenama takođe, bez obzira na veliki odliv mlađe populacije, za blizu hiljadu ljudi, bilježi više stanovnika nego na popisu prije 11 godina. Tutin trenutno broji više od 32 hiljade građana. Tutin sa prosjekom od 33,2 godine starosti spada u mjesta sa najmlađim stanovništvom na području Srbije.

Svjetski dan stanovništva se obilježava 11. jula sa ciljem skretanja pažnje na goruće probleme i izazove sa kojima se suočava globalna populacija.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: