Home Posts tagged Doc.dr.sc. Rizvan Halilović
Aktuelno Bosna i Hercegovina Društvo

Dani Ahdname: Izuzetan instrument pravne zaštite drugog i drugačijeg i potvrda islamskog pravila da “u vjeri nema prisile”

“Ahdnama i mnogi drugi pravni dokumenti na najbolji način potvrđuju islamsko pravilo da ‘u vjeri nema prisile’. Pokazuje da su svim ljudima u Osmanskom carstvu, kao najvećem komonveltu, bila zaštićena sva prava i slobode, što potvrđuju etničko, jezičko, kulturno, običajno i svekoliko šarenilo u zemljama koje su stoljećima bile njegov dio; ondje gdje su