22 Februara, 2024
Home Posts tagged građanski aktivisti
Aktuelno Društvo Novi Pazar Sandžak

Reagiranje OCD-a u Novom Pazaru: Državni organi hitno da preduzmu sve neophodne mjere radi zaštite bezbjednosti građanskih aktivista i branioca ljudskih prava

Predočavaju da je praksa Evropskog suda za ljudska prava zauzela stav da nije moguće dokazivati da li je nečije mišljenje koje predstavlja stavove ili lične procene nekog događaja ili situacije, istinito ili ne, a ovaj osnovni segment prava na slobodu izražavanja mišljenja uživa najviši stepen