Home Posts tagged Prof. dr Hivzo Gološ
Aktuelno Društvo Novi Pazar

Profesor Gološ: Turski vojskovođa Ishak beg u Novi Pazar stigao sedam dana nakon Kosovskog boja

“Na mjestu današnjeg hamama otkrivamo da je Isa beg, jedan od komandanata vojske sultana Murata, sedam dana nakon kosovskog boja postavio šator i vojska se iz Novog Pazara nije povukla sve do 1912. godine. Kasnije, njegov sin, Isa beg Ishaković je osnivač Skoplja, Sarajeva, Šapca i Novog Pazara kao i velikog broja spomenika širom Kosova, Makedonije, Bosne i Sandžaka”,