Home Posts tagged vazduh
Aktuelno Društvo Novi Pazar

Vazduh u Novom Pazaru, zvanično, zagađen

"Mimo grejne sezone, kvalitet vazduha je zadovoljavajući. Na kvalitet vazduha utiče nedovoljno sagorevanje čvrstih goriva, odnosno čestice PM 2,5 i PM 10 čestice koje se akumuliraju u meteorološkim uslovima bez vjetra i padavina, u toku grejne sezone. Grad će u narednoj godini postaviti još dvije mjerne stanice u različitim dijelovima grada , upravo sa željom da pratimo
Aktuelno Društvo Globus Srbija

UN povodom Svjetskog dana čistog vazduha: Zagađenje vazduha je najveća prijetnja po zdravu životnu sredinu

Iz Kancelarije UN-a u Srbiji pozvali su zakonodavna i regulatorna tijela da daju prioritet usvajanju i sprovođenju svih neophodnih zakona i planova, a gradove da rade na usvajanju podzakonskih akata, lokalnih planova i šema subvencija i da se bave zagađenjem kao kritičnim prioritetom, a preduzeća da investiraju u energetsku efikasnost, infrastrukturu čistih proizvodnih