16 Aprila, 2024
Home Posts tagged “Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara”
Aktuelno Društvo Novi Pazar Sandžak

Sastanak neformalne koalicije za zaštitu prava najugroženijih građana: “Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara”

"Na sastanku će biti razmatrane i definisane preporuke koje će biti upućene lokalnoj samoupravi i relevantnim institucijama i ustanovama, u cilju institucionalne pripremljenosti lokalne zajednice za neku buduću kriznu situaciju, sličnu pandemiji kovida-19, ali i kako bi bio unapređen socio-zdravstveni položaj ranjivih grupa u našem gradu", predočeno je iz Sandžačkog odbora.
Aktuelno Društvo Novi Pazar Sandžak Srbija

Odobren projekat “Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara”

U okviru ACT projekta “Podrška zagovaračkim inicijativama u cilju ublažavanja posljedica COVID-19” odobren je projekat Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda “Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara”. Projekat finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode ga HELVETAS SwissIntercooperation i Udruženje