Aktuelno Društvo Novi Pazar

OCD Novog Pazara za institucionalnu zaštitu najugroženijih građana u kriznim situacijama

Predstavnici neformalne koalicije novopazarskih organizacija civilnog društva predali su Gradskoj upravi preporuke za zaštitu najugroženih građana tokom pandemije. Među preporukama je i izrada lokalnog akcionog plana za unaprjeđenje položaja marginalizovanih grupa, Roma, osoba sa invaliditetom i siromašnih.

Semiha Kačar

Predsjednica Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Semiha Kačar je kazala da je u okviru inicijative “Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara, u vezi sa ublažavanjem posledica pandemije COVID-19 sprovedeno je Istraživanje stanja i potreba marginalizovanih grupa u pandemijskim uslovima na teritoriji grada Novog Pazara i da su na osnovu mapiranog stanja osmišljene preporuke i pokrenuta inicijativa za donošenje lokalnog akcionog plana kako da postupaju u kriznim situacijama.

Ona je ocjenila da je prethodni period pokazao da su ljudska prava prazno slovo na papiru.

 “Posebno kada su ove socio ranjive grupe u pitanju i to nije operativni concept na osnovu kojeg ljudi mogu da računaju na dotojanstven život. Kovid je dodatno otežao situaciju, ali, na žalost, mnogim instittucijama bio pokriće za nerad i zanemarivanje potreba socio-ranjivih grupa. Kovid, koji još uvijek traje nam je pokazao kako smo bili nespremni  za novonastalu situaciju i tako bi smo bili za bilo koju drugu sličnu. Iz tog razloga neophodno je da lokalna samouprava donese lokalni akcioni plan koji će se fokusirat na potrebe socio-ranjivih grupa kako bi mogle da ostvaruju svoja praav i u tim kriznim situacijama i kako nas ne bi zadesilo ono što nas je zadesilo 2020. godine”, rekla je ona.

Kačer je istakla da lokalna samouprava treba da donese niz implementacijskih mjrea i usvoji odluke koje će se odnositi na popboljšnje položaja socio-ranjivih grupa, ted a je cilj projekta bio da pripremi lokalnu samoupravu da sistemski postupa u budućim kriznim situacijama.

Sead Biberović, iz Urban In je izrazio očekivanje da će ove preporuke u najvećoj mjeri biti ispunjene.

Sead Biberović

“Ono što je najvažnije je da, kada nas, ubuduće zadesi neka krizna situacija, nekakva nesreća kao što je to bila pandemija kovid-19, mi zajedica, kao Grad Novi Pzara, spremno dočekamo tako nešto, bez obzira da li je poznato od ranije ili nije. Naročito da budemo spremni, svi zajedno i svako na svoj način, svako u svom resoru i oblasti djelovanja i najugroženijim našim sugrađanima, a to su, definitvno, Romi, osobe sa invaliditetom i siromašni”.

Predstavnici Organizacija civilnog društva sun a ovu temu odrali  sastanak sa Fevzijom Murićem, članom Gradskog vijeća.

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda sprovodi zagovaračku inicijativu “Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara, u vezi sa ublažavanjem posljedica pandemije COVID-19 u okviru ACT Projekta, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative, a Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda je jedna od podržanih OGD.

Zagovaračka aktivnost ima za cilj unaprjeđenje zaštite marginalizovanih grupa (Romi, OSI, siromašni građani) na teritoriji Novog Pazara tokom aktuelne pandemije, ali i stvaranje okvira za strateški pristup ovim grupama u budućim sličnim kriznim situacijama.

Izvor: Behar TV

Povezane vijesti

%d bloggers like this: