Aktuelno Bosna i Hercegovina Društvo

Tajni dokument JNA: Ključni cilj razbiti “trojstvo Izetbegović – Ganić – Silajdžić” i Sandžačku liniju

Pukovnik Oružanih snaga BiH Hajrudin Peljto objavio je na fb-u 2. maja 2020. godine, na dan 28. godišnjice početka agresije na Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, “tajni dokument” JNA o “RAM” planu napada, pripreman još osamdestih godina.

“Ovo je bio plan agresije na Republiku BiH koji je potpisao general JNA Milutin Kukanjac 17. marta 1992. godine koji nije bio dostupan na suđenjima pred Međunarodnim sudom u Hagu”, naveo je pukovnik Pejto ističući da ovaj tajni dokument donosi nove važne detalje o planiranju i pripremi agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Ovaj akt iz marta 1992. godine potvrđuje da je tada ključni politički cilj bio “razbiti trojstvo Izetbegović – Ganić – Silajdžić, kao ključnog mehanizma muslimanske strane”, kao i da je Kukanjac, potpisnik ovog “strogo pov.” plana konstatirao da je “kroz Ganića, razvijena jaka extremna tkz. Sandžačka linija”, te tražio da se reguliše status pripadnika Srpske dobrovoljačke garde (Željka Ražnjatovića Arkana).

Kukanjac je tri godine nego što će se dogoditi genocid, ostavio trag, navodeći da analiza ističe posebno interesantnim region Srebrenica i Žepa.

Ovim tajnim dokumentom, je potvrđeno da je u tom planu JNA bilo “odsecanje i okruženja urbanih celina sa muslimanskim večinskim stanovništvom”

U nastavku možete pročitati sadržaj dokumenta prekucan u izvornom obliku, čiji faksimil objavljujemo.

Generalštabu OS SFRJ

Veza: akt načelnika GŠ OS SFRJ, pov. br. 546 od 17.03.1992.godine.

Povodom postavljenog pitanja, u aktu kojim ste se obratili, izveštavam vas o sledećem :
1. Ne postoje nikakve indicije da pod dosadašnjim pritiscima, može doći do bilo kakve promene u zauzetom kursu muslimanskog vođstva, u odnosu na ostanak u sastavu SFRJ.Naprotiv, putem obaveštajnih izvora, imputiranih u njihove krugove, došli smo u posed preciznih planova, po kojima muslimanska strana namerava izvršiti napade na garnizone i jedinice JNA na teritoriji BiH, te prateće vojne ustanove i institucije.
Iz rečenog procenjujem da je potrebno ranije započeti (realizacijom u terenu) prve faze Plana “RAM”.Faza presecanja, bitno bi omela završne pripreme muslimanske strane i stvorila u terenu preduslove za ostvarivanje prednosti, a po osnovi nadmoći snaga, naše planske pozicije kao presudnog faktora za dalji ukupni razvoj situacije u BiH.
Potražujem hitne instrukcije.

2. Situacija u MUP BiH, razvija se u smislu, da je muslimanska strana ostvarila več skoro apsolutnu kontrolu nad svim službama ove institucije. Državnu bezbednost MUP BiH, izravno i celovito razvija, usmerava, i kontroliše extremni Ganić Ejup, sa oslonim polugama u vidu Hebib Avdo, Pušina Jusuf i dr. Iz ove surbordinacijske linije, koja je ovim načinom prenesena u mulitregionalne okvire BiH.
Kroz Ganića, razvijena je jaka extremna tkz. Sandžačka linija. Razlogom rečenog, predlažem hitno izdvajanje/formiranje u dislokaciji Srpskog MUP-a BiH, uz stvaranje uslova u terenu za samostalno funcionisanje, uz naslanjanje na log. podršku i kadrovsku popunu iz sastava JNA.
U kosulatcionom razgovoru sa rukovodstvom SDS, već sam izdao hitne instrukcije po ovom pitanju, u smislu određivanja metoda i načina kao i odredio prioritetne ciljeve i objekte za plansku intervenciju i posedanje istih.
Paravojne formacije iz sinteze tkz. Sandžačkog ekstremnog krila, tkz. Patrioske lige i tkz. Zelenih beretki, koje su uvedene u rez. Sastav milicije MUP-a BiH, jezgro su njihove zamišljene vojske sučeljenje oružanom sastavu JNA, koja u daljem procesu ocepljenja od SFRJ, planiraju razviti kao preciznu vojnu instituciju muslimanske paradržave.
Ubrzana doobuka njihovog ljudstva, naoružavanje, učestale provokacije prema JNA, intezivna izviđanja voj. objekata, pračenja ukazuju na neizbježnost oružanog sukoba.
Po rečenom, potražujem hitne instrukcije.
Razvoj situacije kontinuirano predviđamo, pratimo, analiziramo i pripravni smo za izvršenje kontramera.

3. Razrađivana i pripremljana operacija “KAMELEON” mogla bi presudno stvoriti pozicije za rez u aktivnosti muslimanske strane, a na dalje ostvarivanje kontrole po Planu.
Marginizacija Abdića od strane muslimanskog vođstva, ukazuje da se mora pristupiti radikalnom potezu izoliranja-anulacije Izetbegovića, čime bi razbili trojstvo Izetbegović – Ganić – Silajdžić, kao ključnog mehanizma muslimanske strane.
Procenjujem da je Abdić ipak “premekan” i da polazna platforma “spasioca BiH” za njega je presložen zadatak.
Predlažem da se dodatno razmotre efekti i kontraefekti, pogotovo ako Ganić uspije konsolidovati situaciju.
Potražujem dodatne hitne instrukcije i uput. Naredbu preformulisati i dostaviti spram novih instrukcija.

4. Po pitanju formulisanja kontrolisanih koncentracija civila ne srpskog etni. porekla za regiju BiH, kod realizacije prve faze operacije “TEPIH” okončane pripremne aktivnosti, lokaliteti određeni, naređen metod i obim.

5. Presecanja po pravcima Bijeljina – Zvornik – Vlasenica – Bratunac, pripravni za izvršenje po Planu. Polazne pozicije posednute.
Odsecanja i okruženja urbanih celina sa muslimanskim večinskim stanovništvom, supozicijski-vežbovno su izvedena bez ikakvih poteškoća na terenu.
Vežbovno, izvršene sve radnje inženjeriskog uređenja položaja za posedovanje po Planu.
Planski deo jedinica uveden u dubinske pristupne zone.
Kod izvršenja zadataka u terenu sem blaže zainteresiranosti lokalnog stanovništva, nismo imali nikakvih otpora, niti provokacija.
Procenjujem da kod započinjanja operacija imat ćemo isti status u interesantnim terenima po nas.

6. Razrađivani program, za planska okruženja civilnog nesrpskog stanovništva, u Podrinjskom slivu i odobreni “BIO-131-B”, kompletiran. Pristigli su nalazi voj. str. Naučnog tima koji je obavio ispitavanje i analizu pijačih voda i izvorišta Podrinjskog sliva. Reč je o niskojodnim vodama, tako da izuzimanjem soli iz ishrane, dolazi do niza poremečaja tkz. Endokrinih organa, a u psihološkom smislu, lica doživljavaju konfuzije, labilnost, agresivnost i sklonost ka anarhijii, uspaničenosti i podesenosti za psihološku manipulaciju.
Analiza ističe posebno interesantnim u ovom pogledu region Srebrenica, Žepa.
Rečene analize kao osnov razrađenog programa dostavljmo ponovo na vašu procenu za primenu, pošto je reč o BIO-programu.
Po predmetnom, dostavite zasebnu PISANU naredbu.

7. Za pojedine vojne bolnice, nemamo urađene ratne formacije. Dajte upustvo za rad istih u ratu.

8. Dajte hitno upustvo za regulisanje statusa pripadnika Srpske dobrovoljačke garde.

U potpisu
KOMANDANT
General – major
Milutin Kukanjac

Pukovnik Peljto je u objavi na fb napisao  i da nije imao namjeru za ramazan pisati o proteklom ratu.

“Pošto moj fejs prijatelj Slavnić stavlja objave o tome, a koje nisu tačne, moram radi zaštite istine”, pojsnio je.

Foto: https://www.facebook.com/photo?fbid=3456708711026062&set=pcb.3456748391022094

 

 

 

 

 

Povezane vijesti

%d bloggers like this: