Aktuelno Društvo Novi Pazar

Tona pite i 7.000 mantija za Gradsku upravu Novog Pazara

Gradska uprava Novog Pazara je za svoje potrebe raspisala javnu ponudu za nabavku tradicionalna jela. Ponuda predviđa da se u narednih godinu dana naruči i plati 1.000 kilograma pite, 7.000 komada mantija, 600 komada kiselog mlijeka, 600 jogurta i 350 sokova.

Rok za podnošenje ponuda je do 23. aprila, a lokacija ugostiteljskog objekta mora da se nalazi na teritoriji Grada Novog Pazara, odnosno, kako je navedeno, maksimalne udaljenosti do 3 kilometra od zgrade Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara.

Obzirom da se radi o nabavci usluga, čiii je obim nemoguće precizno utvrditi na godišnjem nivou, ukupna ponuđena vrijednost ne predstavlja vrijednost ugovora, već služi kao osnov za upoređivanje.

Ponuda je po kriterijumu – najniža ponuđena cena, a realizacija ugovora biće na osnovu nastalih stvarnih potreba Naručioca za vrstom i količinom usluga za vrijeme važenja ugovora.

Identičan poziv za nabavku tradicionalnih jela Gradska uprava Novog Pazara objavila je i prošle godine.

M.H.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: