Aktuelno Društvo Novi Pazar Zdravlje

Tužilaštvo i dalje šuti o odgovornosti za smrtnost od COVID-19

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru nije u zakonskom roku postupilo na Zahtjev za pristup informacijma od javnog značaja kojim je redakcija SNews-a, između ostalog, tražila odgovor i uvid u informaciju o eventulanom pokretanju istrage ili drugih radnji za krivična djela protiv zdravlja ljudi ili zloupotrebe službenog položaja u vezi s tim krivičnim djelom za period od 5. marta do danas.

SNews je Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru Zahtjev uputio 11. avgusta i odgovor nije stigao do momenta zaključenja ovog teksta.

Prema Zakonu o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja ako se zahtjev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je od značaja za zaštitu života ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, organ vlasti mora da obavjesti tražioca o posjedovanju te informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno da mu izda kopiju tog dokumenta najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahtjeva.

SNews je tražio odgovor na pitanje da li je nadležno tužilaštvo, postupajući po zakonskim obavezama i službenoj dužnosti, u nekom predmetu ili predmetima, izdalo naredbu, pokrenulo istražne mjere i radnje protiv nekog lica ili više njih osumnjičenih da su, u periodu od 5. juna do datuma prijema ovog zahtjeva, ali i od 5. marta kada je proglašena pandenija COVID-19 u Republici Srbiji, na području iz nadležnosti tog tužilaštva, izvršio ili izvršila krivična djela protiv zdravlja ljudi ili zlopotrebio službeni položaj u vezi s tim krivičnim djelom?

Pitali smo i na osnovu zakona tražili odgovor na upit da li je do datuma prijema ovog zahtjeva za područje krivične odgovornosi koje se odnosi na zdravlje ljudi i zdravstva pokrenut krivični postupak protiv nekog privatnog lica, odgovornog ili službenog lica.

Takođe je od Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru zatraženo da u inteersu javnosti odgovori da li je na neki način, anonimno, telefonom ili u obliku pismene prijave tom tužilaštvu, neko protiv nekog, zbog smrti nekog lica liječenog od koronavirusa, podnio prijavu.

“Ako jeste, kada i koliko ima takvnih prijava do sada? Da li je Vaše tužilaštvo u obavezi da ispita, ako jeste da li ispituje odgovornost lica da pravovremeno upozore stanovništvo na realnu opasnost od zaraze, onih koji su preventivno trebali da djeluju i organizuju zdravstvenu zaštitu i onih koji su zakonom bili zaduženi da prate i analiziraju zdravstveno stanje stanovništva, higijensko-epidemiološku situaciju i faktore rizika iz životne sredine koji mogu štetno utjecati na zdravlje ljudi i o tome izvještava nadležne organe i javnost?”, stoji u upućenom Zahtjevu.

Na osnovu zakonske procedure SNews će Povjereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije protiv Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru, zbog nepostupanja po zahtjevu tražioca u zakonskom roku-ćutanje uprave, uputiti žalbu, predlažit da Poverenik uvaži žalbu i omogući pristup traženim informacijama.

Prema podacima JKP “Čistoća” Novi Pazar od druge polovine juna do kraja jula 2020. godine došlo je do znatno povećanog broja sahrana na gradskim muslimanskim i pravoslavnim grobljima. Ne računajući podatke sa seoskog područja, kada se uporede brojke u odnosu na isti period prošle godine, zaključuje se da je broj umrlih trostruko veći.

Prema zvaničnoj izjavi članice Kriznog štaba Vlade Srbije Darije Kisić Tepavčević najveća smrtnost od COVID-19 je u Novom Pazaru.

Viši javni tužilac u Novom Pazaru je Milena Mrvić.

– Krivični zakonik uređuju teška djela protiv zdravlja ljudi 

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru svoju javnotužilačku funkciju obavlja pred Višim sudom u Novom Pazaru koji u skladu sa zakonom u uređenju sudova u prvom stepenu, pored ostalih, sudi za krivična djela za koja je kao glavna kazna predviđena kazna zatvora preko deset godina.

Na osnovu Krivičnog zakonika u Republici Srbiji se uređuju teška djela protiv zdravlja ljudi gdje je određeno da “ako usljed djela iz čl. 259, zakonika, neko lice bude teško tjelesno povređeno ili mu zdravlje bude teško narušeno, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina” i da “ako je usljed djela iz čl. 259 ovog zakonika nastupila smrt jednog ili više lica, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina”.

Prema zakonskim ovlašćenjima javno tužilaštvo je samostalni državni organ koji goni učinioce krivičnih djela i drugih krivičnih djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti i preduzima mjere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Javno tužilaštvo vrši svoju funkciju na osnovu Ustava, zakona, potvrđenog međunarodnog ugovora i propisa donijetog na osnovu zakona. Republičko javno tužilaštvo je najviše javno tužilaštvo u Republici Srbiji. Javno tužilaštvo čine javni tužilac, zamjenici javnog tužioca i osoblje javnog tužilaštva. Funkciju javnog tužilaštva vrši javni tužilac. Svi u javnom tužilaštvu su podređeni javnom tužiocu.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: