Aktuelno Društvo Novi Pazar Sandžak

U Novom Pazaru 86 registrovanih taksi prevoznika i 303 vozila sa oznakom TX

Na teritoriji Grada Novog Pazara ima 86 preduzetnika. Od ovog broja 27 su aktivni, ali ne rade. Ukupno 59 preduzetnika radi i imaju 303 vozila sa oznakom TX, zvanično je potvrđeno iz Saobraćajne inspekcije, odnosno Gradske uprave Novog Pazara.

Postupajući po zahtjevu za pristup informacijama od javnog značaja koji je Gradskoj upravi Novog Pazara dostavio SNews da, između ostalih, odgovori koliko u prosjeku, dnevnom nadležna saobraćajna inspekcija za područje Grada Novog Pazara izriče prekšajnih kazni, koliko je registrovanih taksi prevoznika i taksi vozila na području Grada Novog Pazara, odnosno na koji sve način i koliko puta, kojim dinamikom, se vrši kontrola neregistrovanh taksi i drugih prevoznika, te na koji način se sankcionušu.

“Saobraćajna inspekcija u prosjeku dnevno izriče 2-3 kazne za nepropisno parkiranje, a u prošloj godini je podnijela 43 prekršajne prijave za taksi prevoznike. Saobraćajna inspekcija svakodnevno, često u dvije smjene i vikendom vrši kontrolu neregistrovnih taksi i drugih prevoznika. Istima se podnose prekršajne prijave i isključuje se iz saobraćaja u skladu sa Zakonom”, navedeno je u odgovoru.

Na upit koliko je u toku 2021. godine bilo neregistrovanih taksi prevoznika, po podacima Saobraćajne inspekcije u 2021. godini bilo je 21 neregistrovani taksi prevoznik.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: