Aktuelno Društvo Novi Pazar

U vezi javnih nabavki JKP “Gradska čistoća” Novi Pazar i odgovorno lice tog preduzeća ponovo kažnjeni minimalnom kaznom

Prekršajni sud u Novom Pazaru je zbog kršenja zakonskih odredaba u još jdnom postupku javne nabavke osuđujućom odlukom kaznio JKP “Gradska čistoća” Novi Pazar novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara i odgovorno lice tog preuzeća sa 30.000 dinara. Oni su obavezani i da plate troškove postupak po 2.500 dinara, potvrđeno je za SNews iz tog suda.

Novčana kazna za Javno komunlno preduzeće sa troškovima postuka plaćena u cjelosti, dok novčana kazna za odgovorno lice nije isplaćena još uvijek, osim troškova postupka, navode iz suda.

Protiv ovog preduzeća i odgovornog lica se vodi još jedan postupak, a jedan postupak je riješene osuđujućom odlukom kojoj je također sa 100.000 dinara kaženjena JKP “Gradska čistoća” i odgovorno lice

Kancelarija za javne nabavke je Prekršajnom sudu u Novom Pazaru protiv JKP “Gradska čistoća” Novi Pazar 2. juna 2022. godine podnijela zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka iz razloga što su naručilac i odgovorno lice naručioca u određenim postupcima javnih nabavki zaključili ugovor o javnoj nabavci prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava kojom se osporavaju radnje naručioca preduzete nakon isteka roka za podnošenje ponuda.

Ovaj zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka odnosi se na postupke javne nabavke JN 2 – Gorivo za motorna vozila, JN 7/21 Poljoprivredne mašine i JN 11/21 – Usluge popravke i održavanje voznog parka.

Zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka podnešeni su na osnovu člana 236 Zakona o javnim nabavkama, stav 1, tačka 4,i 8 , odnosno 12. Ovom zakonskom odredbom za naručioca je propisana novčana kazna od 100.000 do 1.000.000 dinara, dok je za odgovorno lice naručioca predviđena novčana kazna od 30.000 do 80.000 dinara.

Armin Mehović, foto: fb JKP “Gradska čistoća” Novi Pazar

Svojstvo odgovornog lice JKP “Gradska čistoća” Novi Pazar ima aktuelni vd direktora Armin Mehović.

Vledajuća većina u lokalnom parlamentu Novog Pazara je krajem decembra 2022. godine Mehovića, na period od godinu dana, ponovo imenovala za vd direktora ovog gradskog komunalnog preduzeća.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: