Aktuelno Društvo Novi Pazar Srbija

Antikorupcijska obuka u Novom Pazaru

Ako vam smeta korupcija. Ako želite da budete antikorupcijski aktivista ili dio tima. Ako ste iz Novog Pazara ili okoline (do oko 150 km udaljeni). Prijavite se za dvodnevnu antikorupcijsku obuku, koja će se održati u Novom Pazaru 7/8. maja 2024. godine, najavio je Institut za istraživanje korupcije Kareja iz Pančeva.

.
Planirano je da se obukom obuhvati najmanje 10 polaznika, a zainteresovani kratku prijavu mogu dostaviti do 23. aprila 2024. na mejl nvo.kareja@gmail.com

Navedena antikorupcijska obuka dio je multi antikorupcijskog događaja “Čuvamo Novi Pazar od korupcije” koji Organizacija civilnog društva Institut za istraživanje korupcije Kareja, realizuje kroz zagovaračku inicijativu „Sprovođenje antikorupcijskih politika je jedini pravi put Srbije u Evropsku uniju”, u okviru projekta „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji” koji sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) Incijativa se odnosi na dokument javne politike: Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.

 
Projekat „Sprovođenje antikorupcijskih politika je jedini pravi put Srbije u Evropsku uniju” realizuje se u okviru projekta „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji” koji Beogradska otvorena škola sprovodi u partnerstvu s organizacijama civilnog društva: Novosadska novinarska škola, ENECA, Užički centar za prava deteta, Nova planska praksa, Sigurne staze, Mladi poljoprivrednici Srbije i međunarodnim partnerom, fondacijom Fridrih Ebert (Friedrich Ebert Stiftung).

Projekat je podržan od strane Evropske unije i biće realizovan u periodu od 2023. do 2026. godine.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: