Aktuelno Društvo Kultura Nauka i tehnologija Novi Pazar Sandžak

Bandžoviću uručena nagrada “Ahmed Vali”: Novi Pazar je sredina koja zaslužuje da se istražuje

Historičaru i univerzitetskom profesoru iz Novog Pazara, Safetu Bandžoviću večeras je uručena nagrada “Ahmed Vali” koja mu je pripala za cjelokupno naučno djelo, a sa posebnim povodom za knjigu “Bošnjaci i antifašizam”.

Safet Bandžović

Bandžović je, ističući da bez obzira što već duže vrijeme ne živi u Novom Pazaru, rekao da nikada nije kidao vezu sa rodnim gradom u smislu istraživanja, da je jedan od stalnih saradnika Novopazarskog zbornika i da je uvijek, u granicama svojih mogućnosti, uvijek želio da se bavi historijom ovog prostora i da na neki način to posvjedoče i njegove knjige.

“Kada primite nagradu za životno djelo u sredini iz koje ste potekli ona na neki način obavezuje da se, bez obzira na sve, nastavi svoja saradnja i ja ću, u granicama svojih mogućnosti, nastaviti da se bavim istragom ovog prostora. Za svakog historičara je posebno priznanje ako ono što radi ostaje kao putokaz za generacije koje će doći”, kazao je profesor Bandžović, zahvalivši se Kulturnom centru i žiriju koji su donijeli odluku da mu bude dodijeljene ova nagrada i odali mu priznanje za rad.

Ocjenio je da mediji i internet danas, u većoj mjeri ,oblikuju svijest o historiji, a da historičari u tome manje učestvuju.

“To je stvar svjetskih trendova, ali u principu Pazar je jedna sredina koja zaslužuje da se istražuje. Moram podsjetiti da je jedna od najozbiljih knjiga napisana o Pazaru ona čuvena crven knjiga “Novi Pazar i okolina”, 68. godine. Bio bih sretan da će doći generacije koje će nastaviti tim putem. Grad koji ima dva univerziteta ipak bi trebao da posveti više pažnje da se ta pitanja otvore i da se toj historiji pristupi ozbiljnije. U tom smislu stojim na raspolaganju da učesvujem u tim projektima”, poručio je jedan od najistaknutijih sandžačkih historičara i naučnih radnika.

-Historija je život

Prema njegovim riječima hiljade knjiga iz perioda bivše Jugoslavije su izgubile na značaju, pišu se nove, a svaka generacija na svoj način izučava historiju.

“Baveći se historijom ponekad mi se čini ući u more bez obala. Kada se suočite sa hiljada činjenica treba izabrati ono najvažnije, to je najteži dio posla. Danas, i sami ste primjetili, ljudi nemaju više vremen za te debele knjige. Ljudi hoće kratku, jasnu informaciju, a sama činjenica da je historija na Balkanu itekako prisutna, govori da je potrebno, ja zastupam tezu na taj multiperpektivni pristup, osvjetljavati sa više strana i da, koliko god da je to moguće, ostaviti taj posao historičarima. Trebamo gledati naprijed. Historija nisu samo bitke, historija je život”, istakao je Bandžović i podvukao da mnoge stvari nisu istražene, te da za mnoge generacije poenta da “historija nije samo politička”, već da postoje i druge.

“Širi kontekst daje potpuniji odgovor. Zato, kada želite istraživati historiju Pazara imajte širi kontekst, a za širi kontekst treba više znanja”, zaključio je.

Kultuni centar “Novi Pazar” je objavio da je Bandžović dugogodišnjim istraživačkim radom osvijetlio mnoge društvene procese, posebno migracije, približio je historiju Balkana i žiteljima Balkana i međunarodnoj naučnoj javnosti; objektivno, utemeljeno, bez pristrasnosti, a sa izvanrednim naučnim žarom.

“Bandžović je dokazao da za istinskog naučnika ne postoje enigme kojima se ne može približiti upornim istraživanjem i analitičkim umom. Žiri smatra da je Bandžović trenutno jedan od vodećih historičara u Evropi čiji rad je naročito dragocjen kroz novo analiziranje antifašizma i afirmaciju potrebnog suživota i multikulturalizma u savremenom svijetu”, naveo je žiri u sastavu: akademik Enes Halilović, književnik, dr Enver Ujkanović, orijentalista i dr Amra Hodžić Jejna, likovna umjetnica.

Predsjednik žirija, književnik Enes Halilović, rekao je novinarima da je Bandžović historičar velikih podataka i analitičar poznat na Balkanu i Evropi, a da je ovo priznanje za đivotno djelo davno zaslužio.

“Davao je sve što je mogao i svako njegovo djelo moglo bi se nazvati životnim. Da su njegova djela pisali drugi historičari, bila bi važna u nauci zato što je svako na neki način, ako ne epohalno, onda krucijalno za historiju Balkana, našeg naroda, Srbije, Bosne i Hercegovine, Južnih Slovena i ovih prostora”, naglasio je akademik Halilović.

Kulturni centar Novi Pazar je ustanovio nagradu “Ahmed Vali“ za ostvarenje u kulturi, umjetnosti i nauci, a dodjeljuje se umjetniku ili naučniku koji je postigao izvanredne rezultate.

Safet Bandžović je rođen 25. decembra 1961. u Novom Pazaru. Studij historije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu završio je 1985. godine. Postdiplomske studije završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu odbranivši 25. januara 1989. magistarski rad Demografska kretanja stanovništva Bosne i Hercegovine 1941-1945. Školske 1988/89. boravio je na stručnom usavršavanju na Univerzitetu “M. V. Lomonosov” u Moskvi. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu odbranio je 6. marta 2002. doktorsku tezu Iseljavanje muslimanskog slavenskog stanovništva (Bošnjaka, Goranaca, Torbeša i dr.) iz Sandžaka, Makedonije i sa Kosova u Tursku (1912. – 1970.). Posebno se bavi međuljudskih odnosa na južnoslovenskom, balkanskom prostoru u 19. i 20 stoljeću. Objavio je više knjiga (“Iseljavanje Muslimana iz Sandžaka”, Biblioteka “Ključanin”, Sarajevo 1991.,”Ratna tragedija Muslimana 1941-1945″, ITP “Damad”, Novi Pazar 1992., “Iskušenja historije”, Udruženje pisaca Sandžaka, Novi Pazar 1993., “Ratne tragedije Muslimana”, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Novi Pazar 1993., “Slovo otpora”, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda – ITP “Damad”, Novi Pazar 1994., “Sandžački zapisi”, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Novi Pazar 1994., “Sandžačke teme”, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Novi Pazar 1996., “Iseljavanje muslimanskog stanovništva iz Srbije i Crne Gore tokom XIX stoljeća”, El-Kalem, Sarajevo 1998., “Kameni svjedok”, izd. ITP “Damad”, Novi Pazar 1999.), kao i veći broj naučnih i stručnih radova od kojih su neki prevedeni na engleskom, turskom i albanskom jeziku. Radi kao naučni savjetnik za modernu historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Institutu za historiju, član je Odbora za historijske nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Upravnog odbora Fondacije Bošnjačkog instituta “Adil Zulfikarpašić”.

Nagrada“Ahmed Vali” je ustanovljena 2015. godine, a dosadašnji dobitnici su: Enes Halilović, Mehmed Slezović, Muhamed Đerlek Maks, Enver Ujkanović, Sinan Gudžević i Zlatko Paković.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: