27 Februara, 2024
Aktuelno Društvo Politika Sandžak

Bošnjaci na tromeđi u borbi za ravnopravnost i progres

Regionalna konferencija „Bošnjaci na tromeđi u borbi za ravnopravnost i progres“ na kojoj su učestvovali predstavnici Kongresa Bošnjaka Svijeta, i predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji i Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, koja je imala za cilj da se definiše okvir koji će doprinijeti održivoj saradnji među ključnim institucijama Bošnjaka u regionu i dijaspori, s posebnim osvrtom na unapređenje suradnje u područjima ekonomije, prava i zakonitosti, te obrazovanja, kulture i sporta, je ostvarila svoju primarnu svrhu.
Kongres Bošnjaka Svijeta, kao organizator Konferencije, i  nacionalna vijeća Bošnjaka u Republici Srbiji i u Crnoj Gori, su na današnjoj Konferenciji usaglasili principe suradnje i definisali okvir zajedničkog djelovanja u budućnosti, te donijeli sljedeće zaključke:
– Da se Bošnjaci, ma gdje se nalaze i djeluju, susreću sa sličnim izazovima, iz čega proizlazi potreba koordiniranog djelovanja kako bi se dovelo do stvaranja funkcionalne mreže koja će, globalno i regionalno artikulirajući zajedničke interese, proizvesti rezultate u lokalnim zajednicama u kojima žive Bošnjaci
– Da aktivno i koordinirano učestvuju u procesima  u vezi s popisom stanovništva koji slijedi  2021.godine, počevši od formuliranja zakonskih okvira, preko definisanja popisne metodologije, te promovisanja bosanskog jezika kao jezika Bošnjaka i jedinstvenog i nedjeljivog bošnjačkog nacionalnog bića ma gdje živjeli, a uvažavajući autohtonost i konstitutivnost Bošnjaka na prostorima Bosne i Hercegovine i Sandžaka, te ostalih dijelova Crne Gore i Republike Srbije
Kongres Bošnjaka Svijeta se zahvaljuje domaćinima u Goraždu i onima koji su podržali Konferenciju, a posebnu zahvalnost izražava prijateljima iz Bošnjačkih nacionalnih vijeća, koji su bili prisutni i dali doprinos definisanju zajedničkog djelovanja u budućnosti. Na ovaj način, Bošnjačko nacionalno vijeće u Republici Srbiji i Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori, kao osnivači Kongresa Bošnjaka Svijeta, su potvrdili nastavak suradnje i osnažili povezivanje Bošnjaka na prostorima Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore u oblastima lične i kolektivne sigurnosti, ekonomije, prava i zakonitosti, obrazovanja, kulture,  sporta i dr, uz iskazanu spremnost i kontinuiranu podršku Bošnjaka koji žive izvan historijski matičnog prostora u tim procesima.
Kongres Bošnjaka Svijeta podržava sve ranije postignute dogovore i ostvarenu suradnju nacionalnih vijeća Bošnjaka u regionu sa institucijama i organizacijama u Bosni i Hercegovini i svijetu.
Saradnja Kongresa Bošnjaka Svijeta sa nacionalnim vijećima Bošnjaka, koja će se intenzivirati u budućnosti, ni na koji način neće duplirati napore i oslabiti ranije uspostavljenu suradnju, već će omogućiti dalje osnaživanje institucija i pokretanje novih inicijativa  od općeg interesa i koristi za Bošnjake i zajednice u kojima oni žive širom svijeta.
Izvor:BNV

Povezane vijesti

%d bloggers like this: